Το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία».

Περισσότερα