Αρχική / Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του ασθενή

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του ασθενή

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ

 1. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειας του.
 2. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σ΄ αυτόν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την εν γένει άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, αλλά και τις παραϊατρικές υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση.
 3. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.
 4. Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί ό,τι αφορά στην κατάστασή του. Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέψει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της καταστάσεως του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων, που είναι δυνατόν να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του.
 5. Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3, έχει το Δικαίωμα να πληροφορηθεί, πλήρως και εκ των προτέρων, για τους κινδύνους

που ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν εξ αφορμής εφαρμογής σε αυτόν ασυνήθων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκεκριμένη συγκατάθεση του ίδιου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή. Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφαση του, να δεχθεί ή να απορρίψει, κάθε συνεργασία του με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευσή. Η συγκατάθεσή του για τυχόν συμμετοχή του, είναι δικαίωμά του και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

 1. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα στο μέτρο και στις πραγματικές συνθήκες που είναι δυνατόν, προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων, πρέπει να είναι εγγυημένος.
 2. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνωρίσεως σε αυτόν των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.
 3. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επ’ αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΗ

Το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για Σπάνια Αυτοάνοσα Ρευματικά Νοσήματα αναμένει παράλληλα από τους ασθενείς, να αποδέχονται και να είναι συνεπείς με τις δικές τους ευθύνες και υποχρεώσεις, συμβάλλοντας έτσι στην εύρυθμη και πιο αποτελεσματική λειτουργία του Κέντρου. Συγκεκριμένα:

 1. Ο ασθενής οφείλει να δίνει τις πληροφορίες που γνωρίζει, όσον αφορά το ιατρικό του ιστορικό, τους λόγους εισαγωγής του σε νοσοκομείο/κλινική, τη φαρμακευτική αγωγή του και γενικά ό,τι αφορά την υγεία του.Στα πλαίσια αυτού θα πρέπει να έχει πάντα το βιβλιάριο υγείας, και ασφάλισης, τις εξετάσεις που τυχόν έχει κάνει στο παρελθόν καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο ( πληροφοριακό δελτίο, οδηγίες κ.λ.π.).
 2. Ο ασθενής οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να κατανοήσει τη θεραπεία του. Γι’ αυτό, ενθαρρύνεται να συζητά τις απορίες του με τον θεράποντα ιατρό ή τη νοσηλεύτρια.
 3. Ο ασθενής οφείλει να ενημερώνει τον ιατρό ή τη νοσηλεύτρια για προβλήματα ή αλλαγές στην κατάσταση της υγείας του κατά τη διάρκεια της θεραπείας του
 4. Ο ασθενής οφείλει να συμπεριφέρεται με ευγένεια έναντι των άλλων ασθενών και σε όλο το προσωπικό του Κέντρου και να συμβάλλει στη διατήρηση της ησυχίας.
 5. Ο ασθενής οφείλει να διατηρεί τους χώρους του Κέντρου καθαρούς, να σέβεται την επίπλωση, τον εξοπλισμό και γενικά την περιουσία του Κέντρου, τόσο ο ίδιος, όσο και οι επισκέπτες του
 6. Ο ασθενής οφείλει να είναι τυπικός στο χρόνο προσέλευσης του στον ιατρό, στα διαγνωστικά και θεραπευτικά τμήματα, καθώς και στο χρόνο αναχώρησης του
 7. Ο ασθενής οφείλει να σέβεται την αντικαπνιστική πολιτική του Κέντρου, σε όλους τους χώρους του (εξωτερικά ιατρεία και θαλάμους νοσηλείας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό», τμήματα και κλινικές συνεργαζόμενων νοσοκομείων).
 8. Ο ασθενής οφείλει να γνωρίζει και να πληροφορεί του οικείους του για τους κανονισμούς του επισκεπτηρίου. Θα πρέπει η παραμονή συγγενών και φιλικών προσώπων στους θαλάμους να είναι ολιγόωρη και όχι πολυπληθής,
 9. Ο ασθενής και οι οικείοι του δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με τον ιματισμό και τα βιολογικά υγρά παρακείμενων ή άλλων ασθενών.
 10. Ο ασθενής και οι οικείοι του επιβάλλεται να ακολουθούν τους κανόνες υγιεινής του Νοσοκομείου και να μεριμνούν για την ατομική υγιεινή τους.
 11. Δεν επιτρέπεται ο ασθενής να κάνει χρήση οινοπνευματωδών ποτών,

να παίζει τυχερά παιχνίδια, να θορυβεί ή να κάνει χρήση μουσικών οργάνων εντός του Νοσοκομείου

 1. Δεν επιτρέπεται ο ασθενής να εισέρχεται στα γραφεία των γιατρών ή

άλλων Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, στους βοηθητικούς χώρους, σε άλλους θαλάμους νοσηλείας και μάλιστα σ’ αυτούς όπου νοσηλεύονται λοιμώδη περιστατικά ή βαρέως πάσχοντες ή όπου αλλού τηρούνται όροι ασηψίας.

 1. Ο ασθενής υποχρεούται, ευθύς μετά την είσοδό του στο Νοσοκομείο, να δηλώσει στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών τον ασφαλιστικό του φορέα, εφόσον είναι ασφαλισμένος, ή ότι θα καταβάλει ο ίδιος όλες τις δαπάνες νοσηλείας του ως ιδιώτης.
 2. Ο ασθενής υποχρεούται να εφαρμόζει τις οδηγίες των ιατρών του και να εκτελεί πιστά τη φαρμακευτική αγωγή.
 3. Ο ασθενής οφείλει να λαμβάνει την παρεχόμενη από το Νοσοκομείο τροφή και απαγορεύεται η λήψη κάθε άλλης τροφής, προς αποφυγή αλλοίωσης του διαιτολογίου του, το οποίο καθορίζεται από το θεράποντα γιατρό.
 4. Ο ασθενής έχει υποχρέωση, σε περίπτωση που του χορηγηθεί γενική ή μερική νάρκωση για την πραγματοποίηση χειρουργικής επέμβασης, να υπογράψει γραπτή δήλωση συγκατάθεσης. Σε περιπτώσεις διανοητικής ανικανότητας αυτού ή σε επείγουσες καταστάσεις, όπου ο ασθενής δεν έχει επαφή με το περιβάλλον, ζητείται η συγκατάθεση του κηδεμόνα ή του πλησιέστερου συγγενή ή του προσώπου το οποίο έχει την επιμέλειά του.
Top