Αρχική / Προσωπικό & Οργάνωση

Προσωπικό & Οργάνωση

Προσωπικό & Οργάνωση

Στο Κέντρο υπηρετούν 6 ειδικοί Ρευματολόγοι:

  • Π.Σφηκάκης, Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας
  • Μ. Τεκτονίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Ρευματολογίας
  • Α. Λάσκαρη, Επικουρική Ιατρός Ρευματολογίας
  • Κ. Φραγκιαδάκη, Ακαδημαϊκή Υπότροφος Ρευματολογίας
  • Β-Κ Μπουρνιά, Ακαδημαϊκή Υπότροφός Ρευματολογίας
  • Σ. Πανόπουλος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ρευματολογίας

1 Ειδικός Παθολόγος : Ε. Κραββαρίτη, Ακαδημαϊκή Υπότροφος

4 Ειδικευόμενοι ιατροί στην Ρευματολογία.

 

Top