Αρχική / 4ου έτους / Αποτελέσματα τελικής γραπτής εξέτασης 8ου εξαμήνου (κανονικοί – μεταφορείς)-Ιούνιος 2019

Αποτελέσματα τελικής γραπτής εξέτασης 8ου εξαμήνου (κανονικοί – μεταφορείς)-Ιούνιος 2019

Δημοσιεύτηκε στις

Αθήνα, 09/07/2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΕΛΙΚΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 8ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

(ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ)

Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΜ ΒΑΘΜΟΣ
1 Σ. Κ. 200900107 Ανεπιτυχώς
2 Τ. Ε. 201300168 7 (επτά)
3 Δ. Δ. 201300321 Ανεπιτυχώς
4 Κ. Δ. 201400062 6 (έξι)
5 F. E. 201400213 Ανεπιτυχώς
6 Β. Θ. 201400249 8 (οκτώ)
7 Β. Κ. 201400365 Ανεπιτυχώς
8 Γ. Ε. 201500036 6 (έξι)
9 Ζ. Ε.-Α. 201500050 8 (οκτώ)
10 Μ. Ε. 201500099 9 (εννέα)
11 Μ. Ε. 201500101 8 (οκτώ)
12 Μ. Ε. 201500102 6 (έξι)
13 Μ. Ν. 201500104 6 (έξι)
14 Μ. Μ.- Π. 201500105 6 (έξι)
15 Μ. Μ. 201500106 7 (επτά)
16 Μ. Δ.-Α. 201500108 9 (εννέα)
17 Μ. Λ. 201500110 7 (επτά)
18 Μ. Σ.-Σ. 201500111 7 (επτά)
19 Μ. Κ. 201500113 Ανεπιτυχώς
20 Μ. Μ. 201500114 6 (έξι)
21 Μ. Θ.-Ε. 201500115 7 (επτά)
22 Μ. Φ. 201500116 7 (επτά)
23 Ν. Κ. 201500117 9 (εννέα)
24 Ν. Γ.-Ν. 201500119 9 (εννέα)
25 Ξ. Ν.-Α. 201500120 8 (οκτώ)
26 Ξ. Ε. 201500121 9 (εννέα)
27 Π. Θ. 201500122 6 (έξι)
28 Π. Κ. 201500123 10 (δέκα)
29 Π. Π. 201500124 6 (έξι)
30 Π. Ν. 201500125 9 (εννέα)
31 Π. Α. 201500130 6 (έξι)
32 Π. Σ. 201500133 9 (εννέα)
33 Σ. Β. 201500155 6 (έξι)
34 Ο. Μ. 201500198 6 (έξι)
35 Π. Κ. 201500199 7 (επτά)
36 Π. Ι. 201500214 Ανεπιτυχώς
37 Κ. Α. 201500233 5 (πέντε)
38 Μ. Μ. 201500234 Ανεπιτυχώς
39 K. D. 201500275 7 (επτά)
40 Γ.-Χ. Σ. 201500280 8 (οκτώ)
41 Μ. Α. 201500288 Ανεπιτυχώς
42 Μ. Ι. 201500290 5 (πέντε)
43 Μ. Α. 201500307 6 (έξι)
44 Μ. Κ. 201500308 Ανεπιτυχώς
45 Μ. Μ. 201500309 5 (πέντε)
46 Ν. Ε.-Α. 201500310 5 (πέντε)
47 Ν. Γ. 201500311 6 (έξι)
48 Ξ. Α. 201500317 Ανεπιτυχώς
49 Π. Ε.-Ε. 201500326 Ανεπιτυχώς
50 Μ. Α.- Α. 201500339 6 (έξι)
51 Π. Χ. 201500341 6 (έξι)
52 Ο. Γ. 201500313 6 (έξι)
53 Μ. Α. 201600276 7 (επτά)
54 Ν. Ζ. 201600323 Ανεπιτυχώς
55 Μ. Π. 201600344 7 (επτά)
56 Μ. Α. 201600345 7 (επτά)
57 Μ. Μ. 201600347 7 (επτά)
58 Π. Λ. 201600350 8 (οκτώ)
59 Μ. Ε. 201700341 8 (οκτώ)
60 Β. Ν. 201700368 7 (επτά)
Top