Αρχική / 4ου έτους / Ανακοίνωση αποτελεσμάτων γραπτής εξέτασης 8ου εξαμήνου (κανονικοί-μεταφορείς)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων γραπτής εξέτασης 8ου εξαμήνου (κανονικοί-μεταφορείς)

Δημοσιεύτηκε στις

Αθήνα, 28/07/2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

8 ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΜ ΒΑΘΜΟΣ
1 Μ. Α. 201400082 6 (έξι)
2 Π. Ι. 201500214 6 (έξι)
3 Μ. Μ. 201500234 5 (πέντε)
4 Μ. Α. 201500288 5 (πέντε)
5 Ξ. Α. 201500312 Ανεπιτυχώς
6 Α. Ο.-Δ. 201600001 10 (δέκα)
7 Α. Α. 201600002 8 (οκτώ)
8 Α. Μ. 201600004 7 (επτά)
9 Α. Θ. 201600006 6 (έξι)
10 Α. Α. 201600007 7 (επτά)
11 Α. Α. 201600008 8 (οκτώ)
12 Α. Α. 201600009 10 (δέκα)
13 Α. Χ.-Τ. 201600010 8 (οκτώ)
14 Α. Δ. 201600011 7 (επτά)
15 Α. Μ.- Μ. 201600012 7 (επτά)
16 Α. Ε. 201600013 7 (επτά)
17 Α. Α. 201600014 9 (εννέα)
18 Α. Ε. 201600016 9 (εννέα)
19 Ι.  Α. 201600017 7 (επτά)
20 Α. Π.-Α. 201600018 8 (οκτώ)
21 Β. Μ.-Ε. 201600020 8 (οκτώ)
22 Γ. Μ. 201600021 10 (δέκα)
23 Γ. Δ. 201600023 10 (δέκα)
24 Γ. Β. 201600025 9 (εννέα)
25 Γ. Δ. 201600026 6 (έξι)
26 Γ. Χ. 201600027 10 (δέκα)
27 Γ. Α. 201600028 10 (δέκα)
28 Γ. Γ. 201600030 8 (οκτώ)
29 Γ. Π. 201600031 10 (δέκα)
30 Γ. Α. 201600033 7 (επτά)
31 Γ. Ν. 201600034 8 (οκτώ)
32 Γ. Γ. 201600035 7 (επτά)
33 Γ. Α. 201600036 8 (οκτώ)
34 Δ .Α. 201600037 8 (οκτώ)
35 Π. Μ. 201600128 7 (επτά)
36 Χ. Π. 201600195 7 (επτά)
37 A. N. 201600198 6 (έξι)
38 R. T. 201600199 8 (οκτώ)
39 Α. Α. 201600200 8 (οκτώ)
40 Γ. Α. 201600201 8 (οκτώ)
41 Α. Μ. 201600217 9 (εννέα)
42 Α. Ε. 201600237 5 (πέντε)
43 Α. Μ. – Ε. 201600240 Ανεπιτυχώς
44 Β. Β. 201600241 Ανεπιτυχώς
45 Β. Ε.-Σ. 201600242 8 (οκτώ)
46 Δ. Β. 201600244 7 (επτά)
47 Τ. Σ. 201600252 8 (οκτώ)
48 Π. Η. 201600264 8 (οκτώ)
49 Τ. Ι. 201600279 8 (οκτώ)
50 Α. Χ. 201600281 9 (εννέα)
51 Α. Χ. 201600282 5 (πέντε)
52 Β. Γ. 201600283 Ανεπιτυχώς
53 Β. Μ. 201600284 8 (οκτώ)
54 Σ. Μ. 201600300 Ανεπιτυχώς
55 Α. Β. 201600307 Ανεπιτυχώς
56 Β. Μ. 201600308 7 (επτά)
57 Β. Μ-Α. 201600321 Ανεπιτυχώς
58 Α. Μ. 201700349 6 (έξι)
59 Γ. Σ.-Α. 201700350 6 (έξι)
60 Γ. Λ. 201700364 7 (επτά)
61 Β. Ι. 201800015 8 (οκτώ)
62 Β. Γ. 201800020 9 (εννέα)
63 Α. Α. 201800284 6 (έξι)
64 Α. Μ. 201800323 5 (πέντε)
65 Μ. Α. 201800357 6 (έξι)
66 Γ. Ε.-Ε. 201900272 9 (εννέα)

 

Top