Αρχική / Μονάδα Ενδοκρινολογίας

Μονάδα Ενδοκρινολογίας

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Κλινικό έργο

Το τμήμα καλύπτει όλο το φάσμα των παθήσεων Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Σακχαρώδους Διαβήτη με ειδική έμφαση στην Νευροενδοκρινολογία και Νευροενδοκρινική Ογκολογία.

Στο πλαίσιο αυτό ασθενείς με σύνθετα προβλήματα (νευροενδοκρινείς όγκοι, νεοπλάσματα επινεφριδίων) αντιμετωπίζονται από ομάδα ιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων στα διεπιστημονικά συμβούλια που διενεργούνται με συμμετέχοντες ιατρούς και από άλλα νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών. Επιπρόσθετα γίνεται καταγραφή των περιστατικών και ενημέρωση διεθνών βάσεων δεδομένων σχετικά με την πορεία της νόσου, την εφαρμοζόμενη θεραπεία και τυχόν παρενέργειες φαρμάκων.

Το τμήμα αποτελεί κέντρο αναφοράς για ασθενείς με νευροενδοκρινείς όγκους (που ανήκουν στα σπάνια νοσήματα) στην Ελλάδα, με τον αριθμό των ασθενών που παρακολουθούνται να ξεπερνά τους 800.  Επειδή οι νευροενδοκρινείς όγκοι μπορεί να αναπτυχθούν και στα πλαίσια οικογενών συνδρόμων το τμήμα παρακολουθεί σημαντικό αριθμό ασθενών με τέτοια σύνδρομα. Για αυτούς τους ασθενείς υπάρχει εξειδικευμένο ιατρείο νευροενδοκρινών όγκων. Επιπλέον στο τμήμα παρακολουθούνται ασθενείς με Langerhan’s Cell Histiocytosis (LCH), διατηρείται βάση δεδομένων και  ενημερώνεται η αντίστοιχη Ευρωπαϊκή βάση ασθενών με LCH.

Το 2017, το τμήμα αναγνωρίστηκε ως Center of Excellence (Κέντρο Αριστείας) για τους Νευροενδοκρινείς όγκους του Γαστρεντερικού συστήματος, από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νευροενδοκρινικών Όγκων (ENETS) με την επωνυμία EKPA LAIKO Center of Excellence for NETS. Στην προσπάθεια διατήρησης του τμήματος ως Κέντρου Αριστείας στην ENETS διενεργείται συνεχής καταγραφή των περιστατικών που εκτιμούνται στο κέντρο μας και έλεγχος ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ενώ ενημερώνονται και οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων ηλεκτρονικά.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων αυτών το τμήμα έχει τύχει εθνικής και διεθνούς αναγνωρίσεως όπως διαφαίνεται από τις θέσεις που κατέχουν μέλη του σε διοικητικά συμβούλια και συμβουλευτικές επιτροπές διεθνών επιστημονικών εταιρειών (ΕΝETS, International Society of Endocrinology (ISE), European Neuroendocrine Association (ENEA)).

Επιπλέον το τμήμα διενεργεί εβδομαδιαία εξειδικευμένα ιατρεία καλύπτοντας ασθενείς με παθήσεις της υποφύσεως/υποθαλάμου, νεοπλασμάτων των επινεφριδίων.

Πρόσφατα  λειτουργεί Ιατρείο Οστεοπορώσεως.

Μέλη του τμήματος συμμετέχουν στη συγγραφή κατευθυντήριων οδηγιών Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εταιρειών.

 

Εβδομαδιαίο Κλινικό Πρόγραμμα

Δευτέρα

 

Ιατρείο Νευροενδοκρινικής Όγκολογίας – Οικογενών συνδρόμων
MDTΝευροενδοκρινικών Όγκων (2xμηνιαίως)
Τρίτη

 

Ιατρείο Γενικής Ενδοκρινολογίας – Σακχαρώδη Διαβήτη

Διενέργεια U/Sθυρεοειδούς

MDTΕπινεφριδιακών Όγκων (1-2xμηνιαίως)
Τετάρτη

 

Ιατρείο Παθήσεων Υποθαλάμου-Υποφύσεως
Ιατρείο Οστεοπόρωσης
Πέμπτη

 

Ιατρείο Γενικής Ενδοκρινολογίας – Σακχαρώδη Διαβήτη – Επινεφρίδια
Παρασκευή Εκτίμηση ασθενών με Νευροενδοκρινικούς όγκους – Οικογενή σύνδρομα, Παθήσεις Υποθαλάμου – Υποφύσεως, Επινεφριδίων

 Εκπαιδευτικό έργο

Το Ενδοκρινολογικό Τμήμα ειδικά, διενεργεί εβδομαδιαία εκπαιδευτικά μαθήματα σε φοιτητές, ειδικευόμενους και ενημερώνει ασθενείς με νευροενδοκρινείς όγκους για τη φύση της νόσου τους, την εφαρμοζόμενη θεραπεία, την πρόγνωση και τυχόν παρενέργειες από τη λήψη φαρμάκων. Στα πλαίσια των ανωτέρω δραστηριοτήτων διενεργείται εβδομαδιαία απεικονιστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή εξειδικευμένου απεικονιστή στο οποίο εκπαιδεύονται όλοι οι ειδικευόμενοι του Νοσοκομείου Λαικό, ενώ συμμετέχουν ειδικευμένοι ιδιώτες ιατροί και φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον. Επιπλέον διενεργούνται εβδομαδιαίες διαλέξεις από ειδικούς με εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο για την εκπαίδευση των ειδικευόμενων και παρουσίαση περιστατικών από ειδικευόμενους.

Εβδομαδιαίο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Δευτέρα

 

Βιβλιογραφική ενημέρωση/Ενδιαφέρον περιστατικό
Τρίτη

 

Ενημέρωση εκπαίδευση ασθενών

Συζήτηση περιστατικών – παραπομπών

Τετάρτη

 

Επανεκτίμηση όλων των απεικονιστικών εξετάσεων παρουσία ειδικού ακτινοδιαγνωστή Επιστημονικού Συνεργάτη του τμήματος ΑΠΠΚ
Συζήτηση Περιστατικών (ανασκόπηση όλων των ενδιαφερόντων περιστατικών)
Πέμπτη

 

Ενημέρωση εκπαίδευση ασθενών

Συζήτηση περιστατικών- παραπομπών

Παρασκευή * Εισήγηση προσκεκλημένου ομιλητή
Συζήτηση Περιστατικών – παραπομπών

 

Προσωπικό

Γρηγόριος Καλτσάς, Καθηγητής Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας, Υπεύθ. Ενδοκρινολογικού Τμήματος

Δρ. Μαρία Γιαβροπούλου, Επιμελήτρια Ά ΕΣΥ

Δρ. Κρυσταλλένια Αλεξανδράκη, Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Δρ. Μαρίνα Τσώλη, Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Δρ. Έλλη Αναγνώστου, Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Δρ. Δημήτριος Θωμάς, Επιστημονικός Συνεργάτης

Δρ. Πολυζώης Μάκρας, Επιστημονικός Συνεργάτης

Εξωτερικά Ιατρεία Ενδοκρινολογικού Τμήματος

Ημέρες, ώρες και χώροι λειτουργίας

Εξωτερικό Ιατρείο Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Σακχαρώδους Διαβήτη

Δευτέρα 10:00-14:00 στα Εξωτερικά Ιατρεία του 1ου ορόφου Νούμερο 4 στο Γ.Ν.Α Λαϊκό, Αγίου Θωμά 17 , Τηλ.  213 2061 173

Εξωτερικό Ιατρείο Νευροενδοκρινικής Ογκολογίας

Δευτέρα 10:00-14:00 και 10:30-14:30 στα Εξωτερικά Ιατρεία του 1ου ορόφου Νούμερο 4 στο Γ.Ν.Α Λαϊκό, Αγίου Θωμά 17, Tηλ.  213 2061 173 & στα Εξωτερικά Ιατρεία του 5ου ορόφου Νούμερο 1 στο Παράρτημα του Γ.Ν.Α. Λαϊκό, Σεβαστουπόλεως 16

Εξωτερικό Ιατρείο Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Σακχαρώδους Διαβήτη Τρίτη 08:30-14:00 στα Εξωτερικά Ιατρεία του 1ου ορόφου Νούμερο 2 στο Γ.Ν.Α Λαϊκό, Αγίου Θωμά 17, Τηλ.  213 2061 108

Εξωτερικό Ιατρείο Παθήσεων Υποθαλάμου Υποφύσεως

Τετάρτη 08:00-14:30 στα Εξωτερικά Ιατρεία του 5ου ορόφου Νούμερο 1 στο Παράρτημα του Γ.Ν.Α. Λαϊκό, Σεβαστουπόλεως 16

Εξωτερικό Ιατρείο Οστεοπόρωσης

Τετάρτη 12:00-14:00 στα Εξωτερικά Ιατρεία του 5ου ορόφου στο Παράρτημα του Γ.Ν.Α Λαϊκό, Σεβαστουπόλεως 16

Εξωτερικό Ιατρείο Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Σακχαρώδους Διαβήτη

Πέμπτη 08:00-10:15 στα Εξωτερικά Ιατρεία του 1ου ορόφου Νούμερο 3 στο Γ.Ν.Α Λαϊκό, Αγίου Θωμά 17, Τηλ. 213 2061 094

Εξωτερικό Ιατρείο Νευροενδοκρινικής Ογκολογίας

Παρασκευή 10:00-14:30 στα Εξωτερικά Ιατρεία του 5ου ορόφου Νούμερο 1 στο Παράρτημα του Γ.Ν.Α. Λαϊκό, Σεβαστουπόλεως 16

 

Επικοινωνία

Τα πρωινά ραντεβού κλείνονται μέσω του συστήματος ΙΑΣΙΣ στο τηλέφωνο 1535

Για το εξωτερικό ιατρείο Νευροενδοκρινικής Ογκολογίας και Παθήσεων Υποθαλάμου Υποφύσεως επικοινωνία με την γραμματεία του τμήματος στο τηλέφωνο 210 7462217

Για απογευματινά ραντεβού μέσω της γραμματείας των απογευματινών ιατρείων του Γ.Ν.Α Λαϊκό, τηλέφωνο 213 2061 458-9 με τους κάτωθι ιατρούς:

Καθηγητής Γρηγόριος Καλτσάς

Επιμελήτρια Ά ΕΣΥ Μαρία Γιαβροπούλου

Top