Αρχική / Ενδοκρινολογικό – Ερευνητικά Πρωτόκολλα

Ενδοκρινολογικό – Ερευνητικά Πρωτόκολλα

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ –  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

Μελέτη της έκφρασης των clock γονιδίων σε όγκους επινεφριδίων, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας – Ιατρική Σχολή (συνεργάτης: Εύα Κασσή)

Μελέτη Μεταγραφικών Παραγόντων σε Νευροενδοκρινικούς  Όγκους του Γαστρεντερικού Συστήματος

Α. Μελέτη των διαταραχών των Clock genes (γονιδίων)σε ασθενείς με αυτοάνοση ατροφική γαστρίτιδα, υπερπλασία τύπου εντεροχρωμαφινικών κυττάρων του στομάχου και γαστρικό καρκινοειδές τύπου 1, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας – Ιατρική Σχολή (συνεργάτης: Εύα Κασσή)

Β. Μελέτη του ρόλου του μονοπατιού της αυτοφαγίας στους Νευροενδοκρινικούς  Όγκους του Παγκρέατος σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Κλινική, Πειραματική Χειρουργική & Μεταφραστική Έρευνα – Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (συνεργάτης: Ανδρεάκος Ευάγγελος)

Επιγενετικές μεταβολές στην οστεοπόρωση, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιοιατρικής Έρευνας – 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (συνεργάτης: Πολυζώης Μάκρας)

Μελέτη της επίδρασης της δυσθρεψίας στην κλινική έκβαση ασθενών με νευροενδοκρινείς όγκους

Σαρκοπενία και Νευροενδοκρινείς όγκοι

Τhe clinical significance of metastatic bone disease in patients with advanced Gastrointestinal Neuroendocrine Tumors.

Long term follow-up in patients with Appendiceal Neuroendocrine Tumors  (Appendiceal NEN)

Metastatic Gastric Neuroendocrine Neoplasms (NENs) type 1

Tumorigenesis in Pituitary

Σύγκριση Magnetic Resonance Imaging (MRI) και Endoscopic Ultarsonography (EUS) σε ασθενείς με Multiple Endocrine Neoplasia type 1 (MEN1)

Πνευμονικές μεταστάσεις σε ασθενείς με Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Tumors (GEP NET)

Επίδραση των Neuroendocrine tumors in Bone Metabolism

Capecitabine and Temozolomide (CAPTEM) στους NETs

 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 

Ευρωπαϊκή μελέτη παρατήρησης για την πασιρεοτίδη LAR στη μεγαλακρία – ACRONIS

ΚΩΔΙΚΟΣ: CSOM230CIC05

Χορηγός: Novartis Pharma Services AG

Μελέτη παρατήρησης της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του Afinitor® (everolimus) σε ασθενείς με ανεγχείρετους ή μεταστατικούς παγκρεατικούς νευροενδοκρινείς όγκους G1 ή G2, με προϊούσα νόσο – PROTOR

ΚΩΔΙΚΟΣ: CRAD001PGR07

Χορηγός: Novartis Pharma Services AG

Μία διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, μελέτη τυχαιοποιημένης απόσυρσης, κατόπιν θεραπείας ανοικτής επισύμανσης για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της λεβοκετοκοναζόλης (2S, 4R-κετοκοναζόλη) στη θεραπεία Ενδογενούς Συνδρόμου Cushing

ΚΩΔΙΚΟΣ: COR-2017-01

Χορηγός: Cortendo AB

ASPEN study: A Prospective Evaluation of the Management of Sporadic Asymptomatic Nonfunctioning Pancreatic Neuroendocrine Neoplasms ≤2

Αξιολόγηση της επίδρασης της δενοσουμάμπης σε ενήλικες ασθενείς με ιστιοκύττωση εκ κυττάρων Langerhans (LCH): μια πολυκεντρική, ενός σκέλους, ανοιχτού σχεδιασμού κλινική μελέτη

ΚΩΔΙΚΟΣ: 20159460

Αdaptation of the existing EORTC QLQ-GINET21 module to develop a specific module for use in patients with Pancreatic Neuroendocrine Tumor, Phases I to III

Top