Αρχική / Καρδιαγγειακού Κινδύνου – Ερευνητικά Πρωτόκολλα

Καρδιαγγειακού Κινδύνου – Ερευνητικά Πρωτόκολλα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

Πρωτόκολλα που πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Καρδιαγγειακών Μελετών (2015-2018)

Prevalence, Incidence, and Contributors of Subclinical Atheromatosis, Arteriosclerosis, and Arterial Hypertrophy in HIV-Infected Individuals: A Single-Center, 3-Year Prospective Study. Psichogiou M, Kapelios CJ, Konstantonis G, Argyris A, Nasothimiou E, Papadopoulou M, Kitas G, Papaioannou TG, Daikos GL, Sfikakis PP, Protogerou AD. Angiology. 2018 Sep 20:3319718801093. doi: 10.1177/0003319718801093.

Progression of subclinical atherosclerosis in systemic lupus erythematosus versus rheumatoid arthritis: the impact of low disease activity. Kravvariti E, Konstantonis G, Sfikakis PP, Tektonidou MG. Rheumatology (Oxford). 2018 Aug 8. doi: 10.1093/rheumatology/key233.

Predictors of morbidity and mortality in early systemic sclerosis: Long-term follow-up data from a single-centre inception cohort. Panopoulos S, Bournia VK, Konstantonis G, Fragiadaki K, Sfikakis PP, Tektonidou MG. Autoimmun Rev. 2018 Aug;17(8):816-820. doi: 10.1016/j.autrev.2018.02.008.

Systemic Inflammatory Response and Atherosclerosis: The Paradigm of Chronic Inflammatory Rheumatic Diseases. Arida A, Protogerou AD, Kitas GD, Sfikakis PP. Int J Mol Sci. 2018 Jun 27;19(7). pii: E1890. doi: 10.3390/ijms19071890.

Carotid and femoral atherosclerosis in antiphospholipid syndrome: Equivalent risk with diabetes mellitus in a case-control study. Kravvariti E, Konstantonis G, Tentolouris N, Sfikakis PP, Tektonidou MG. Semin Arthritis Rheum. 2018 Jun;47(6):883-889. doi: 10.1016/j.semarthrit.2017.10.015.

Aortic Ambulatory Blood Pressure Monitoring and Target Organ Damage: Are the Data Really Conflicting? Argyris AA, Weber T, Protogerou AD. Am J Hypertens. 2018 Sep 6. doi: 10.1093/ajh/hpy129. 24-hour aortic blood pressure variability showed a stronger association with carotid damage than 24-hour brachial blood pressure variability: The SAFAR study. Yu S, Chi C, Protogerou AD, Safar ME, Blacher J, Argyris AA, Nasothimiou EG, Sfikakis PP, Papaioannou TG, Xu H, Zhang Y, Xu Y. J Clin Hypertens (Greenwich). 2018 Mar;20(3):499-507. doi: 10.1111/jch.13226.

Mechanisms of pulse pressure amplification dipping pattern during sleep time: the SAFAR study. Argyris AA, Nasothimiou E, Aissopou E, Papaioannou TG, Zhang Y, Blacher J, Safar ME, Sfikakis PP, Protogerou AD. J Am Soc Hypertens. 2018 Feb;12(2):117-127. doi: 10.1016/j.jash.2017.12.005.

Brief Report: Drug-Free Long-Term Remission in Severe Behçet’s Disease Following Withdrawal of Successful Anti-Tumor Necrosis Factor Treatment. Sfikakis PP, Arida A, Panopoulos S, Fragiadaki K, Pentazos G, Laskari K, Tektonidou M, Markomichelakis N. Arthritis Rheumatol. 2017 Dec;69(12):2380-2385. doi: 10.1002/art.40235.

Association of left ventricular structural and functional abnormalities with aortic and brachial blood pressure variability in hypertensive patients: the SAFAR study. Chi C, Yu SK, Auckle R, Argyris AA, Nasothimiou E, Tountas C, Aissopou E, Blacher J, Safar ME, Sfikakis PP, Zhang Y, Protogerou AD. J Hum Hypertens. 2017 Oct;31(10):633-639. doi: 10.1038/jhh.2017.37.

Biologic treatment for rheumatic disease: real-world big data analysis from the Greek country-wide prescription database. Sfikakis PP, Bournia VK, Sidiropoulos P, Boumpas DT, Drosos AA, Kitas GD, Konstantonis G, Liossis SN, Manoussakis MN, Sakkas L, Tektonidou M, Tzioufas AG, Vlachoyiannopoulos PG, Kani C, Paterakis P, Litsa P, Vassilopoulos D. Clin Exp Rheumatol. 2017 Jul-Aug;35(4):579-585.

Biologic Treatment Options for Retinal Neovascularization in Behçet’s Disease. Markomichelakis NN, Aissopou EK, Maselos S, Tugal-Tutkun I, Sfikakis PP. Ocul Immunol Inflamm. 2017 Jul 12:1-7. doi: 10.1080/09273948.2017.1332228.

Atherosclerosis is not accelerated in rheumatoid arthritis of low activity or remission, regardless of antirheumatic treatment modalities. Arida A, Protogerou AD, Konstantonis G, Fragiadaki K, Kitas GD, Sfikakis PP. Rheumatology (Oxford). 2017 Jun 1;56(6):934-939. doi: 10.1093/rheumatology/kew506.

Subclinical atherosclerosis in Systemic Lupus Erythematosus: Comparable risk with Diabetes Mellitus and Rheumatoid Arthritis. Tektonidou MG, Kravvariti E, Konstantonis G, Tentolouris N, Sfikakis PP, Protogerou A. Autoimmun Rev. 2017 Mar;16(3):308-312. doi: 10.1016/j.autrev.2017.01.009.

Total arterial compliance, estimated by a novel method, is better related to left ventricular mass compared to aortic pulse wave velocity: The SAFAR study. Papaioannou TG, Protogerou AD, Argyris A, Aissopou E, Georgiopoulos G, Nasothimiou E, Tountas C, Sfikakis PP, Stergiopulos N, Tousoulis D. Clin Exp Hypertens. 2017;39(3):271-276. doi: 10.1080/10641963.2016.1247165.

Retinal microcirculation in association with caffeinated and alcoholic drinks in subjects at increased cardiovascular risk. Karatzi K, Aissopou EK, Katsana K, Moiragia M, Tentolouris N, Sfikakis PP, Protogerou AD. Microcirculation. 2016 Oct;23(7):591-596. doi: 10.1111/micc.12320.

Reply from the authors to “Comments on ‘Association of consumption of dairy products and meat with retinal vessel calibers in subjects at increased cardiovascular risk'”. Karatzi K, Aissopou EK, Tsirimiagou C, Fatmeli E, Sfikakis PP, Protogerou AD. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2017 Jan;27(1):89-90. doi: 10.1016/j.numecd.2016.06.002.

Mean arterial pressure values calculated using seven different methods and their associations with target organ deterioration in a single-center study of 1878 individuals. Papaioannou TG, Protogerou AD, Vrachatis D, Konstantonis G, Aissopou E, Argyris A, Nasothimiou E, Gialafos EJ, Karamanou M, Tousoulis D, Sfikakis PP. Hypertens Res. 2016 Sep;39(9):640-7. doi: 10.1038/hr.2016.41.

Association of consumption of dairy products and meat with retinal vessel calibers in subjects at increased cardiovascular risk. Karatzi K, Aissopou EK, Tsirimiagou C, Fatmeli E, Sfikakis PP, Protogerou AD. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2016 Aug;26(8):752-7. doi: 10.1016/j.numecd.2016.03.006.

Phenotypes of office systolic blood pressure according to both brachial and aortic measurements: frequencies and associations with carotid hypertrophy in 1861 adults. Protogerou AD, Aissopou EK, Argyris A, Nasothimiou EG, Konstantonis GD, Karamanou M, Papaioannou TG, Blacher J, Safar ME, Sfikakis PP. J Hypertens. 2016 Jul;34(7):1325-30. doi: 10.1097/HJH.0000000000000955.

A HEALth Promotion and STRESS Management Program (HEAL-STRESS study) for prehypertensive and hypertensive patients: a quasi-experimental study in Greece. Darviri C, Artemiadis AK, Protogerou A, Soldatos P, Kranioutou C, Vasdekis S, Varvogli L, Nasothimiou E, Vasilopoulou E, Karantzi E, Linardatou A, Michou M, Chrousos GP. J Hum Hypertens. 2016 Jun;30(6):397-403. doi: 10.1038/jhh.2015.99.

Ambulatory Aortic Stiffness Is Associated With Narrow Retinal Arteriolar Caliber in Hypertensives: The SAFAR Study. Aissopou EK, Argyris AA, Nasothimiou EG, Konstantonis GD, Tampakis K, Tentolouris N, Papathanassiou M, Theodossiadis PG, Papaioannou TG, Stehouwer CD, Sfikakis PP, Protogerou AD. Am J Hypertens. 2016 May;29(5):626-33. doi: 10.1093/ajh/hpv145

Subclinical Atherosclerosis Is Not Accelerated in Patients with Ankylosing Spondylitis with Low Disease Activity: New Data and Metaanalysis of Published Studies. Arida A, Protogerou AD, Konstantonis G, Konsta M, Delicha EM, Kitas GD, Sfikakis PP. J Rheumatol. 2015 Nov;42(11):2098-105. doi: 10.3899/jrheum.150316.

The Keith-Wagener-Barker and Mitchell-Wong grading systems for hypertensive retinopathy: association with target organ damage in individuals below 55 years. Aissopou EK, Papathanassiou M, Nasothimiou EG, Konstantonis GD, Tentolouris N, Theodossiadis PG, Papaioannou TG, Sfikakis PP, Protogerou AD. J Hypertens. 2015 Nov;33(11):2303-9. doi: 10.1097/HJH.0000000000000702.

Association of left ventricular diastolic dysfunction with 24-h aortic ambulatory blood pressure: the SAFAR study. Zhang Y, Kollias G, Argyris AA, Papaioannou TG, Tountas C, Konstantonis GD, Achimastos A, Blacher J, Safar ME, Sfikakis PP, Protogerou AD. J Hum Hypertens. 2015 Jul;29(7):442-8. doi: 10.1038/jhh.2014.101.

The Additive Value of Femoral Ultrasound for Subclinical Atherosclerosis Assessment in a Single Center Cohort of 962 Adults, Including High Risk Patients with Rheumatoid Arthritis, Human Immunodeficiency Virus Infection and Type 2 Diabetes Mellitus. Protogerou AD, Fransen J, Zampeli E, Argyris AA, Aissopou E, Arida A, Konstantonis GD, Tentolouris N, Makrilakis K, Psichogiou M, Daikos G, Kitas GD, Sfikakis PP. PLoS One. 2015 Jul 31;10(7):e0132307. doi: 10.1371/journal.pone.0132307.

Rheumatoid arthritis is sufficient to cause atheromatosis but not arterial stiffness or hypertrophy in the absence of classical cardiovascular risk factors. Arida A, Zampeli E, Konstantonis G, Fragiadaki K, Kitas GD, Protogerou AD, Sfikakis PP. Clin Rheumatol. 2015 May;34(5):853-9. doi: 10.1007/s10067-015-2914-1.

Intact calibers of retinal vessels in patients with systemic sclerosis. Aissopou EK, Bournia VK, Protogerou AD, Panopoulos S, Papaioannou TG, Vlachoyiannopoulos PG, Matucci-Cerinic M, Sfikakis PP. J Rheumatol. 2015 Apr;42(4):608-13. doi: 10.3899/jrheum.141425.

In vivo evaluation of a novel ‘diastole-patching’ algorithm for the estimation of pulse transit time: advancing the precision in pulse wave velocity measurement. Papaioannou TG, Vardoulis O, Protogerou A, Konstantonis G, Sfikakis PP, Stefanadis C, Stergiopulos N. Physiol Meas. 2015 Jan;36(1):149-61. doi: 10.1088/0967-3334/36/1/149.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Προοπτική μελέτη καταγραφής περιστατικών σπλαγχνικής λεϊσμανίασης (2014- σήμερα)

Μελέτη καταγραφής περιστατικών με επεισόδιο μη τραυματικής αιμορραγίας (πεπτικού, εγκεφαλικής), που νοσηλεύτηκαν στην Α΄ΠΠΚ (από 1.7.2018-1.7.2019)

Συσχέτιση αντιδιαβητικής αγωγής και κινδύνου κατάγματος: μελέτη καταγραφής κακώσεων σε ασθενείς με ΣΔ2 (συνεργασία με Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική ΓΝΑ ΚΑΤ από τον (11.2018-11.2019)

Καταγραφή περιστατικών αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική του ΓΝΑ Αιγινήτειο προς νευροψυχολογική μελέτη των εν λόγω ασθενών σε οξεία φάση.

Top