Αρχική / Νοσηλευτικό προσωπικό

Νοσηλευτικό προσωπικό

Προϊσταμένη της Α΄Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής

κα Παρασκευή Προβίδου 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 2061 492

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Α΄Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής

κα Γεωργία Γώγου

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 2061 076

Top