Αρχική / Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα

Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα

Η Ιατρική Σχολή Αθηνών καλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε κατάθεση ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα” στη διεύθυνση geriatric.pms.uoa@gmail.com, έως και 31 Μαΐου 2019.

Η αίτηση και οι αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας καθώς και το πρόγραμμα σπουδών, ο κανονισμός, και οι βασικοί διδάσκοντες του ΠΜΣ βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ www.geriatric.med.uoa.gr και της Ιατρικής Σχολής Αθηνών http://school.med.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes.html.

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε ιατρούς και κατόχους συναφών τίτλων σπουδών (νοσηλευτών, φαρμακοποιών, φυσιοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, κλινικών ψυχολόγων, βιολόγων, και κοινωνικών λειτουργών).

Το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ περιλαμβάνει

  • Βασικές αρχές και νεότερα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τη φυσιολογία και την παθοφυσιολογία της γήρανσης
  • Αρχές των ειδικών νοσολογικών καταστάσεων της τρίτης ηλικίας, των λεγομένων και Γηριατρικών Συνδρόμων
  • Εξειδικευμένη πρωτοβάθμια και νοσοκομειακή ιατρική φροντίδα για τον ηλικιωμένο

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού με γνώσεις και δεξιότητες που θα επιτρέπουν, α) την προαγωγή βασικής και κλινικής έρευνας στο ανερχόμενο πεδίο της Γηριατρικής, και β) την παροχή υψηλού επιπέδου, εξειδικευμένης φροντίδας υγείας σε ηλικιωμένους.

Οι φοίτηση γίνεται δια ζώσης και διαρκεί τρία εξάμηνα, εκ των οποίων δύο εξάμηνα μαθημάτων, και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 1000 ευρώ ανά εξάμηνο. Το Α’ εξάμηνο σπουδών θα ξεκινήσει τον Φερβουάριο 2019, και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί, επί 13 εβδομάδες, στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, στο Γουδί.

 

Συνημμένα:

Top