Αρχική / Λοιμώξεων και Αντιμικροβιακής Θεραπείας – Ερευνητικά Πρωτόκολλα

Λοιμώξεων και Αντιμικροβιακής Θεραπείας – Ερευνητικά Πρωτόκολλα

ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

Διασωλήνωση ασθενών, αίτια και πεποιθήσεις

Οστικές λοιμώξεις και ορθοπεδική παρέμβαση

Λοιμώξεις από Clostridium difficile σε νοσηλευόμενους ασθενείς: προγνωστικοί παράγοντες έκβασης

Εμβολιασμοί ενηλίκων και χημειοπροφύλαξη

Top