Αρχική / Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Νευροενδοκρινών Νεοπλασμάτων

Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Νευροενδοκρινών Νεοπλασμάτων

Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Νευροενδοκρινών Νεοπλασμάτων

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Νευροενδοκρινών Νεοπλασμάτων (EKPA LAIKO CENTER)  λειτουργεί στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ενδοκρινολογικής Μονάδας της  Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστήμιου Αθηνών που εδράζεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό».

Στο δίκτυο υπηρεσιών του Κέντρου περιλαμβάνονται η παροχή εξειδικευμένης φροντίδας στα πλαίσια της έγκαιρης και ακριβούς διάγνωσης και κατάλληλης θεραπείας σε ασθενείς με ένα ευρύ φάσμα νευροενδοκρινικών παθήσεων όπως:

 • Νευροενδοκρινή Νεοπλάσματα («Καρκινοειδή») στομάχου, δωδεκαδακτύλου, λεπτού και παχέος εντέρου, ορθού, σκωληκοειδούς, παγκρέατος, πνεύμονα, θύμου
 • Λειτουργικά (καρκινοειδές σύνδρομο, ινσουλίνωμα, γαστρίνωμα, VIPoma) και μη λειτουργικά νευροενδοκρινή νεοπλάσματα (ΝΕΝ)
 • Πολλαπλή ενδοκρινική νεοπλασία τύπου 1 (ΜΕΝ1) και άλλα οικογενή σύνδρομα όπως Neurofibromatosis Type 1, Von Hippel Lindau (VHL), MEN 2, Familial Isolated Pituitary Adenomas (FIPA),  οικογενή φαιοχρωμοκυττώματ και παραγαγγλιώματα

Το Κέντρο τυγχάνει ευρείας αναγνώρισης για την παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς σε όλη την Αθήνα και ευρύτερα. Έχει εξελιχτεί σε κέντρο αναφοράς στην Ελλάδα, πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νευροενδοκρινών Όγκων (European Neuroendocrine Tumor Society, ENETS) από 31/01/2017. Στο πλαίσιο παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών από πρωτοπόρους στο γνωστικό τους αντικείμενο με συνάφεια στους ΝΕΝ Λαϊκό, συμμετέχουν ιατροί και από άλλα Νοσοκομεία Πανεπιστημιακά ή μη δημιουργώντας πολυεπιστημονική ομάδα με ευρεία εκπροσώπηση όλων των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων.

Συνολικά παρακολουθούνται στο Κέντρο περισσότεροι από 1000 ασθενείς με νευροενδοκρινή νεοπλάσματα γαστρεντερικού. Περισσότεροι από 100 νέοι ασθενείς με γαστρο-εντερο-παγκρεατικά νεοπλάσματα εκτιμώνται κάθε χρόνο, ενώ ο αριθμός των νέων ασθενών αυξάνεται κατά 10-20% ετησίως. Οι ασθενείς με νευροενδοκρινή νεοπλάσματα παραπέμπονται στον ειδικό ιατρό που είναι ο πλέον κατάλληλος για να αντιμετωπίσει το πρόβλημά τους, ανάλογα με το είδος και το στάδιο του ΝΕΝ που έχουν.

Υπεύθυνος και συντονιστής διευθυντής του κέντρου είναι ο Καθηγητής Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας Καλτσάς Γρηγόριος, ο οποίος είναι επίσης μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής της ENETS και συμμετέχει ενεργά στην εκπόνηση των διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών διάγνωσης και αντιμετώπισης των ασθενών με ΝΕΝ. Υπεύθυνος για την τήρηση των κατευθυντήριων οδηγιών στο Κέντρο είναι ο Καθηγητής Καλτσάς Γρηγόριος.

Υφίσταται η απαιτούμενη οργάνωση η οποία περιλαμβάνει όλες τις εμπλεκόμενες ειδικότητες σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα της ENETS (Ενδοκρινολογία, Ογκολογία, Χειρουργική, Γαστρεντερολογία, Πυρηνική Ιατρική, Ακτινοδιαγνωστική, Παθολογική Ανατομική). Επιπλέον, το τμήμα περιλαμβάνει στην υποδομή του δευτερογενείς ειδικότητες στις οποίες ανήκουν η Καρδιολογία, Καρδιοχειρουργική, Ψυχιατρική και Διαιτολογία. Όλα τα τμήματα που συμμετέχουν στο Κέντρο ακολουθούν τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας (Standard Operating Procedures-SOPs) σύμφωνα με τις οδηγίες της ENETS.

Διεξάγεται κάθε 10-15 μέρες ογκολογικό συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν όλες οι σχετιζόμενες ειδικότητες και συζητούνται όλα τα νέα περιστατικά καθώς και ασθενείς που παρουσιάζουν πρόοδο νόσου (επιδείνωση) ή χρήζουν συζήτησης για άλλους λόγους (όπως παρενέργειες της χορηγούμενης θεραπείας). Μετά από κάθε ογκολογικό συμβούλιο εκδίδεται πόρισμα για τους ασθενείς που συζητήθηκαν το οποίο περιλαμβάνει σύντομο ιστορικό του ασθενούς και την απόφαση του συμβουλίου.

Το Κέντρο συμμετέχει από 15ετίας στη διεξαγωγή εθνικών και διεθνών μελετών σχετικών με τα νευροενδοκρινή νεοπλάσματα. Επιπλέον, έχει δημοσιεύσει πλήθος πρωτότυπων μελετών και ανασκοπήσεων σε διεθνή κι ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.

Υποδομές

Η Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική είναι πανεπιστημιακή κλινική (Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΕΚΠΑ) και στεγάζεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό». Η κλινική λειτουργεί με 42 κλίνες (δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια νοσηλείας) πλήρως ανακαινισμένες από το 2008.

Προσωπικό και Οργάνωση

Στο Κέντρο υπηρετούν 5 ειδικοί Ενδοκρινολόγοι:

 • Γ. Καλτσάς, Καθηγητής Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας
 • Ε. Κασσή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας
 • Κ. Αλεξανδράκη, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ενδοκρινολογίας
 • Μ. Τσώλη, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ενδοκρινολογίας
 • Ε. Αναγνώστου, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ενδοκρινολογίας και 4 Ειδικευόμενοι Ιατροί στην Ενδοκρινολογία.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Πρώτη εκτίμηση ασθενών με ΝΕΝ

Οι ασθενείς προγραμματίζουν ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία κατόπιν επικοινωνίας με τη γραμματεία του Κέντρου Νευροενδοκρινικών Νεοπλασμάτων (2107462217) ή μέσω του τηλεφωνικού αριθμού προγραμματισμού των νοσοκομειακών ραντεβού (1535).

Διαγνωστικός έλεγχος ασθενών με ΝΕΝ

Οι διαγνωστικές εξετάσεις των ασθενών με ΝΕΝ περιλαμβάνουν κατά βάση αιματολογικό και βιοχημικό έλεγχο αίματος και ούρων, απεικονιστικές εξετάσεις (αξονική-μαγνητική τομογραφία, σπινθηρογράφημα υποδοχέων σωματοστατίνης) και πιθανόν επεμβατικές εξετάσεις (ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα ± βιοψία, βιοψία ήπατος). Περαιτέρω εξετάσεις που μπορεί να ζητηθούν αποτελούν επανεξέταση ιστοπαθολογικών δειγμάτων, διενέργεια ειδικών σπινθηρογραφημάτων όπως 68Ga-PET/CT και όταν απαιτείται και 18FDG-PET/CT και ενίοτε μοριακός (γενετικός) έλεγχος.

Σε περίπτωση που χρειαστεί επανεξέταση των ιστοπαθολογικών δειγμάτων, αυτή διενεργείται στα Παθολογοανατομικά Τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό» και του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός».

Ο λειτουργικός έλεγχος με σπινθηρογράφημα υποδοχέων σωματοστατίνης (Octreoscan) πραγματοποιείται στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του Γενικού Νοσοκομείου «Λαϊκό» και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν» και στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑ) για το 68Ga-PET/CT ή 18FDG-PET.

Εάν απαιτείται έλεγχος με ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα, οι ασθενείς παραπέμπονται στο Γαστρεντερολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γεννηματάς» κατόπιν ραντεβού το οποίο προγραμματίζεται από τη γραμματεία του Κέντρου Νευροενδοκρινικών Νεοπλασμάτων.

Επιπλέον, διενεργείται σε επιλεγμένα περιστατικά πρωτοποριακός γονιδιακός έλεγχος (NETest) με σκοπό την εκτίμηση της ενεργότητας της νόσου ή της πιθανότητας ανταπόκρισης σε συγκεκριμένες θεραπείες σε συνεργασία με το πιστοποιημένο από την ENETS κέντρο αναφοράς του Royal Free Hospital στο Λονδίνο. Η μέθοδος αυτή είναι διαθέσιμη σε περιορισμένα τμήματα διεθνώς και αναμένεται να αποτελέσει στο μέλλον τη μέθοδο αναφοράς για τη διάγνωση και παρακολούθηση της θεραπείας των ΝΕΝ.

Θεραπεία και παρακολούθηση ασθενών με ΝΕΝ

Η θεραπεία των ασθενών με ΝΕΝ περιλαμβάνει χειρουργική εξαίρεση, φαρμακευτική θεραπεία με ανάλογα σωματοστατίνης και άλλες συστηματικές θεραπείας (μοριακά στοχευμένες θεραπείες και χημειοθεραπεία), θεραπεία με ραδιοπεπτίδια(Peptide Receptor Radiotherapy, PRRT) καθώς και τοπικές τεχνικές ογκομείωσης όπως εμβολισμός/χημειοεμβολισμός, κατάλυση με ραδιοσυχνότητες. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί και συνδυασμός θεραπειών (όπως χειρουργική και χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής).

Οι χειρουργικές επεμβάσεις των ασθενών με ΝΕΝ πραγματοποιούνται στις δύο χειρουργικές κλινικές (Α΄Χ και Β΄Χ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Λαϊκό». Σε περίπτωση που συστήνεται εμβολισμός/χημειοεμβολισμός, διενεργείται στο τμήμα επεμβατικής ακτινολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό».

Η φαρμακευτική θεραπεία με ανάλογα σωματοστατίνης ή με από του στόματος στοχευμένους παράγοντες και χημειοθεραπεία γίνεται σε εξωτερική βάση με ταυτόχρονη παρακολούθηση των ασθενών στο Κέντρο Νευροενδοκρινικών Νεοπλασμάτων. Σε περίπτωση ενδοφλέβιας χημειοθεραπείας, ο ασθενής παραπέμπεται στο ογκολογικό τμήμα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν» ενώ εάν ο ασθενής χρήζει θεραπείας με ραδιοπεπτίδια, παραπέμπεται στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν».

Συγκεκριμένα οι ημέρες, ώρες και ο χώρος διεξαγωγής των εξωτερικών ιατρείων περιγράφεται στον κάτωθι πίνακα:

Ειδικά Ιατρεία Ημέρα Ώρα Τόπος Συνάντησης Ιατροί
Εξωτερικό Ιατρείο Νευροενδοκρινικής Ογκολογίας Δευτέρα 1000-1400 Εξωτερικό Ιατρείο Ενδοκρινολογικού Τμήματος Ά Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, 1ος ορόφος, Νούμερο 4, Γ.Ν.Α. Λαϊκό Γρηγόριος Καλτσάς,  Κρυσταλλένια Αλεξανδράκη,  Μαρίνα Τσώλη,   Έλλη Αναγνώστου

 

Εξωτερικό Ιατρείο Νευροενδοκρινικής Ογκολογίας Τρίτη 830-1400 Εξωτερικό Ιατρείο Ενδοκρινολογικού Τμήματος Ά Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, 1ος ορόφος, Νούμερο 2, Γ.Ν.Α. Λαϊκό Γρηγόριος Καλτσάς, Μαρίνα Τσώλη

 

Εξωτερικό Ιατρείο Νευροενδοκρινικής Ογκολογίας Παρασκευή 1000-1430 Εξωτερικό Ιατρείο Ενδοκρινολογικού Τμήματος Ά Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, 5ος όροφος  Νούμερο 1, Παράρτημα του Γ.Ν.Α. Λαϊκό Γρηγόριος Καλτσάς, Κρυσταλλένια Αλεξανδράκη, Μαρίνα Τσώλη,   Έλλη Αναγνώστου

Συνεργαζόμενες Δομές

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου λειτουργούν συνεργασίες και με άλλα τμήματα και Κλινικές του Λαϊκού Νοσοκομείου καθώς και άλλων Νοσοκομείων/Διαγνωστικών Κέντρων στο ευρύτερο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Συγκεκριμένα έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες με τα κάτωθι τμήματα:

 • Α’ Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ε. Φελέκουρας)
 • Β’ Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γ. Σωτηρόπουλος)
 • Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα-Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό». (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Παππάς)
 • Τμήμα Μαγνητικής – Αξονικής Τομογραφίας, Μονάδα Περιστερίου, Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Κολομόδη)
 • Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας – Μονάδα Πυρηνικής Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγήτρια Σ. Χατζηιωάννου)
 • Μονάδα PET/CT, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγήτρια Σ. Χατζηιωάννου)
 • Γαστρεντερολογικό Τμήμα-Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Σ. Σουγιουλτζής)
 • Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Καρούμπαλης)
 • Γαστρεντερολογική Κλινική, 417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ε. Βλάχου)
 • Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Σ. Θεοχάρης)
 • Παθολογοανατομικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός» (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Ροντογιάννη)
 • Βιοχημικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Μαρόπουλος)
 • Δ’ Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Κουμαριανού)

ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ (ΝΕΝ)

Τα νευροενδοκρινή νεοπλάσματα είναι όγκοι που προέρχονται από νευροενδοκρινικά κύτταρα και μπορεί να ανευρίσκονται οπουδήποτε στο ανθρώπινο σώμα, συνηθέστερα στον γαστρεντερικό σωλήνα ή τους πνεύμονες.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ

Τα ΝΕΝ αποτελούν μια σπάνια ομάδα νεοπλασμάτων με ετήσια επίπτωση 3-5 περιπτώσεις/100000 άτομα. Μπορεί να είναι σποραδικά (ανεύρεση ΝΕΝ σε συγκεκριμένο ιστό χωρίς αντίστοιχο οικογενειακό ιστορικό) ή να εμφανίζονται στο πλαίσιο οικογενών συνδρόμων (ανεύρεση ενός ή περισσοτέρων ΝΕΝ σε έναν ή περισσότερούς ιστούς και νόσηση και άλλων μελών της οικογένειας από παρόμοια ΝΕΝ) όπως το σύνδρομο ΜΕΝ1 ή Von Hippel Lindau (5-17%).

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα ΝΕΝ μπορεί να είναι λειτουργικά και να εκκρίνουν ορμόνες που προκαλούν ένα σύνολο συμπτωμάτων (κλινικό σύνδρομο) ή μη λειτουργικά (προκαλούν συμπτώματα από πίεση παρακείμενων οργάνων). Τα λειτουργικά ΝΕΝΝ μπορεί να προκαλούν διάρροιες, πεπτικά έλκη, επεισοδιακή εμφάνιση ερυθρότητας προσώπου, εφίδρωση, δύσπνοια, υπογλυκαιμία, διαβήτη ή δερματικό εξάνθημα. Τα μη λειτουργικά ΝΕN σχετίζονται με μη ειδικά συμπτώματα λόγω συμπίεσης παρακείμενων οργάνων όπως κοιλιακό άλγος, απώλεια βάρους, ναυτία ή ανορεξία.

Επίσης, ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών δεν παρουσιάζει συμπτώματα και η παρουσία του ΝΕN διαπιστώνεται κατά τον απεικονιστικό έλεγχο για άλλο αίτιο.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Αιματολογικές εξετάσεις

Κατά τη διερεύνηση και παρακολούθηση ασθενών με ΝΕΝ απαιτείται έλεγχος με γενική αίματος και βιοχημικές εξετάσεις και προσδιορισμός ασβεστίου, επιπέδων νηστείας των ορμονών του γαστρεντερικού συστήματος, χρωμογρανίνης Α (CgA), ειδικής νευρωνικής ενολάσης (NSE) και αναλόγως της κλινικής εικόνας και των λοιπών ευρημάτων προσδιορισμός κορτιζόλης, φλοιοεπινεφριδοτρόπου ορμόνης (ACTH), καλσιτονίνης, ορμονών της υπόφυσης και άλλων νεοπλασματικών δεικτών. Επιπλέον, τα επίπεδα NT-proBNP (βιοδείκτης ενδεικτικός καρδιακής ανεπάρκειας) είναι χρήσιμα στη διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών με καρδιακή νόσο λόγω καρκινοειδούς συνδρόμου.

Εξετάσεις ούρων

Ανάλογα με την πρωτοπαθή εντόπιση του ΝΕΝ και την κλινική εικόνα μπορεί να απαιτείται, μετά από κατάλληλη δίαιτα, προσδιορισμός επιπέδων 5-υδροξυ-ινδολοξυακετοξικού οξέως (5-HIAA) και κατεχολαμινών ούρων 24ώρου.

 ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προκειμένου να τεθεί η διάγνωση πραγματοποιείται ένα σύνολο εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων, όπως γενική αίματος, βιοχημικές εξετάσεις, αξονική ή μαγνητική τομογραφία προσβεβλημένων περιοχών όπως θώρακος και κοιλίας. Επιπλέον του συνήθους ελέγχου, διενεργείται προσδιορισμός των επιπέδων των ορμονών που προέρχονται από το γαστρεντερικό σύστημα ενώ εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής όπως το Οctreoscan ή το Ga-PET/CT αποτελούν χρήσιμες μεθόδους ανατομικής εντόπισης, σταδιοποίησης και σχεδιασμού περαιτέρω θεραπευτικών χειρισμών.

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει το σύνολο των εξετάσεων που είναι χρήσιμες στη διάγνωση των ασθενών με ΝΕΝ.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΝ

Χειρουργική εξαίρεση

Εάν είναι δυνατόν, πραγματοποιείται χειρουργική επέμβαση με σκοπό την πλήρη εκτομή του νεοπλάσματος που δυνητικά  οδηγεί σε ίαση. Σε ορισμένες περιπτώσεις ασθενών με μεταστατική νόσο πραγματοποιείται χειρουργική εκτομή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου τμήματος της νόσου ώστε να καταστεί ευκολότερη η αντιμετώπιση με τις άλλες θεραπευτικές επιλογές.

Ανάλογα σωματοστατίνης

Τα ανάλογα σωματοστατίνης όπως οι υποδόριες ενέσεις οκτρεοτίδης ή τα ανάλογα μακράς διάρκειας δράσης όπως το Octreotide LAR και το Lanreotide Autogel που χορηγούνται άπαξ μηνιαίως αποτελούν χρήσιμες επιλογές τόσο για τον έλεγχο του εκκριτικού συνδρόμου όσο και για την αντινεοπλασματική τους δράση (επιβραδύνουν κυρίως την εξέλιξη της νόσου).

Στοχευμένοι παράγοντες

Οι νεότεροι στοχευμένοι παράγοντες everolimus και sunitinib αποτελούν αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές σε ασθενείς με μεταστατικά ΝΕΝ.

Χημειοθεραπεία

Η χημειοθεραπεία χορηγείται συνήθως σε ΝΕΝ πνεύμονα ή παγκρέατος καθώς και σε ΝΕΝ χαμηλής διαφοροποίησης. Η χημειοθεραπεία είναι λιγότερο αποτελεσματική σε ΝΕΝ λεπτού εντέρου όπου συνήθως προτιμώνται άλλες θεραπευτικές επιλογές.

Ιντερφερόνη

Η ιντερφερόνη διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα να καταπολεμήσει τα νεοπλάσματα και μπορεί να είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση των ΝΕΤ ιδιαιτέρως σε συνδυασμό με ανάλογα σωματοστατίνης. H χρήση της έχει πρόσφατα περιορισθεί λόγω παρενεργειών.

Θεραπεία με ραδιοπεπτίδια (PRRT)

Η θεραπεία με ραδιοπεπτίδια μπορεί να είναι αποτελεσματική σε ασθενείς με θετικό σπινθηρογράφημα υποδοχέων σωματοστατίνης (ή MIBG σπινθηρογράφημα σε περιπτώσεις φαιοχρωμοκυττωμάτων). Οι ασθενείς δεν νοσηλεύονται και λαμβάνουν τη θεραπεία ως εξωτερικοί ασθενείς.

Εμβολισμός αρτηριών ήπατος

Ο εμβολισμός των ηπατικών αρτηριών (με ή χωρίς την ταυτόχρονη χορήγηση χημειοθεραπείας) αποτελεί μια αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς με κυρίαρχη ηπατική νόσο.

Θερμική κατάλυση

Η κατάλυση με ραδιοσυχνότητες η οποία ουσιαστικά «καίει» το νεόπλασμα αποτελεί θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς με μικρές ηπατικές βλάβες.

Μεταμόσχευση ήπατος

Σπάνια, μπορεί να συσταθεί  μεταμόσχευση ήπατος σε ασθενείς που εμφανίζουν διήθηση αποκλειστικά και μόνο του ήπατος από το νεόπλασμα. Όμως, πρέπει επιπροσθέτως να πληρείται ένα σύνολο κριτηρίων ενώ υπάρχει κίνδυνος υποτροπής του νεοπλάσματος μετά τη μεταμόσχευση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

Ασθενοκεντρική Φροντίδα

Η επικοινωνία ιατρού- ασθενούς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την άσκηση της ιατρικής επιστήμης και την παροχή υψηλού επιπέδου υγειονομικής περίθαλψης. Η περίθαλψη με επίκεντρο τον ασθενή αποτελεί διεθνώς την ουσιαστική έννοια της ποιότητας, αφού όλοι οι πόροι του Νοσοκομείου εστιάζουν στην ικανοποίηση των ατομικών αναγκών ισότιμα για κάθε ασθενή. Η σχέση αλληλεπίδρασης που δημιουργείται, μεταξύ φροντιστών και ασθενών, κατά αυτόν τον τρόπο, οδηγεί στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Πολιτική του Κέντρου Σπάνιων Αυτοάνοσων Ρευματικών Νοσημάτων της Α’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που στεγάζεται στο ΓΝΑ “Λαϊκό”, είναι η παροχή υψηλής ποιότητας ιατρικής περίθαλψης ισότιμα για κάθε πολίτη, με σεβασμό στις ανάγκες και στις αξίες του πολίτη- ασθενούς, στηριζόμενοι στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, μεθόδων και πρακτικών.

Για το σκοπό αυτό η συνεργασία και η συμμετοχή του ασθενή στη λήψη των θεραπευτικών αποφάσεων κρίνεται απαραίτητη και περιλαμβάνει:

 • Τη συνεχή ενημέρωσή του σχετικά με το νόσημα, τις πιθανές επιπλοκές που μπορεί να παρουσιαστούν και τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές και
 • Τον καθορισμό θεραπευτικών στόχων μετά από συγκατάθεση είτε του ιδίου του ασθενούς, είτε νόμιμου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου

Κατά αυτόν τον τρόπο ο ασθενής συμμετέχει ενεργά στη διαχείριση της νόσου του και αναπτύσσεται μια ορθή σχέση ιατρού- ασθενή, στο πλαίσιο της οποίας ο θεράπων ιατρός μπορεί και υιοθετεί μια προσωποκεντρική προσέγγιση στην αντιμετώπιση του ασθενή και των προβλημάτων του, με στόχο τη συνεχή και μακροχρόνια φροντίδα του.

Ασφάλεια των ασθενών

Βασικός πυλώνας της παροχής υψηλής ποιότητας ιατρικής περίθαλψης από το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για Σπάνια Αυτοάνοσα Ρευματικά Νοσήματα της Α’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής αποτελεί η ασφάλεια των ασθενών και των οικείων τους.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν ληφθεί μέτρα για την ελαχιστοποίηση των βλαβών που υφίστανται οι ασθενείς κατά τη διάρκεια της υγειονομικής τους περίθαλψης, καθώς και για την πρόληψη και τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων, με βάση τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 που έχουν προσαρμοσθεί- ενσωματωθεί στο Νόμο 4213/2013 (ΦΕΚ 261/09.12.2013).

Οι κύριοι στόχοι, που αφορούν στην ασφάλεια των ασθενών στο περιβάλλον της Α’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής είναι:

 • Ταυτοποίηση του ασθενή σε κάθε στάδιο νοσηλείας- θεραπείας μέσα από την εφαρμογή μοναδικού αριθμού ταυτοποίησης (barcode)
 • Βελτίωση της επικοινωνίας του προσωπικού
 • Χρήση φαρμάκων με ασφάλεια
 • Μείωση των βλαβών που σχετίζονται με κινδύνους από την παροχή υπηρεσιών υγείας
 • Πρόληψη και έλεγχος των νοσοκομειακών λοιμώξεων
 • Προσδιορισμός άλλων κινδύνων για την ασφάλεια των ασθενών

Το προσωπικό του Κέντρου αποκτά τη συναίνεση του ασθενή (ή του νόμιμου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του) μετά από ενημέρωση, για διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη, ή παρέχει τη δυνατότητα άρνησης- ανάκλησης της συγκατάθεσης του ασθενή (ή του νόμιμου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του)

Η παροχή υπηρεσιών υγείας στηρίζεται στην εφαρμογή πρωτοκόλλων και οδηγιών βάσει των διεθνώς αποδεκτών κανόνων και πρακτικών, ώστε να διασφαλίζεται η αποφυγή εμφάνισης ανεπιθύμητων συμβάντων.

Ωστόσο, σε οποιαδήποτε περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητου συμβάντος, αυτό καταγράφεται σε ειδικό έντυπο και τηρείται στον φάκελο του ασθενούς.

Ανεπιθύμητες ενέργειες που αφορούν στη χορήγηση φαρμάκων ή στη χρήση ιατροτεχνολογικών προϊόντων κοινοποιούνται στον ΕΟΦ, βάσει των ισχυόντων νομοθετικών διατάξεων για την φαρμακοεπαγρύπνηση και την υλικοεπαγρύπνηση.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΗ

 1. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειας του.
 2. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σ΄ αυτόν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την εν γένει άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, αλλά και τις παραϊατρικές υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση.
 3. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.
 4. Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί ό,τι αφορά στην κατάστασή του. Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέψει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της καταστάσεως του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων, που είναι δυνατόν να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του.
 5. Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3, έχει το Δικαίωμα να πληροφορηθεί, πλήρως και εκ των προτέρων, για τους κινδύνους

που ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν εξ αφορμής εφαρμογής σε αυτόν ασυνήθων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκεκριμένη συγκατάθεση του ίδιου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή. Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφαση του, να δεχθεί ή να απορρίψει, κάθε συνεργασία του με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευσή. Η συγκατάθεσή του για τυχόν συμμετοχή του, είναι δικαίωμά του και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

 1. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα στο μέτρο και στις πραγματικές συνθήκες που είναι δυνατόν, προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων, πρέπει να είναι εγγυημένος.
 2. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνωρίσεως σε αυτόν των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.
 3. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επ’ αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΗ

Το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για Σπάνια Αυτοάνοσα Ρευματικά Νοσήματα αναμένει παράλληλα από τους ασθενείς, να αποδέχονται και να είναι συνεπείς με τις δικές τους ευθύνες και υποχρεώσεις, συμβάλλοντας έτσι στην εύρυθμη και πιο αποτελεσματική λειτουργία του Κέντρου. Συγκεκριμένα:

 1. Ο ασθενής οφείλει να δίνει τις πληροφορίες που γνωρίζει, όσον αφορά το ιατρικό του ιστορικό, τους λόγους εισαγωγής του σε νοσοκομείο/κλινική, τη φαρμακευτική αγωγή του και γενικά ό,τι αφορά την υγεία του.Στα πλαίσια αυτού θα πρέπει να έχει πάντα το βιβλιάριο υγείας, και ασφάλισης, τις εξετάσεις που τυχόν έχει κάνει στο παρελθόν καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο ( πληροφοριακό δελτίο, οδηγίες κ.λ.π.).
 2. Ο ασθενής οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να κατανοήσει τη θεραπεία του. Γι’ αυτό, ενθαρρύνεται να συζητά τις απορίες του με τον θεράποντα ιατρό ή τη νοσηλεύτρια.
 3. Ο ασθενής οφείλει να ενημερώνει τον ιατρό ή τη νοσηλεύτρια για προβλήματα ή αλλαγές στην κατάσταση της υγείας του κατά τη διάρκεια της θεραπείας του
 4. Ο ασθενής οφείλει να συμπεριφέρεται με ευγένεια έναντι των άλλων ασθενών και σε όλο το προσωπικό του Κέντρου και να συμβάλλει στη διατήρηση της ησυχίας.
 5. Ο ασθενής οφείλει να διατηρεί τους χώρους του Κέντρου καθαρούς, να σέβεται την επίπλωση, τον εξοπλισμό και γενικά την περιουσία του Κέντρου, τόσο ο ίδιος, όσο και οι επισκέπτες του
 6. Ο ασθενής οφείλει να είναι τυπικός στο χρόνο προσέλευσης του στον ιατρό, στα διαγνωστικά και θεραπευτικά τμήματα, καθώς και στο χρόνο αναχώρησης του
 7. Ο ασθενής οφείλει να σέβεται την αντικαπνιστική πολιτική του Κέντρου, σε όλους τους χώρους του (εξωτερικά ιατρεία και θαλάμους νοσηλείας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό», τμήματα και κλινικές συνεργαζόμενων νοσοκομείων).
 8. Ο ασθενής οφείλει να γνωρίζει και να πληροφορεί του οικείους του για τους κανονισμούς του επισκεπτηρίου. Θα πρέπει η παραμονή συγγενών και φιλικών προσώπων στους θαλάμους να είναι ολιγόωρη και όχι πολυπληθής,
 9. Ο ασθενής και οι οικείοι του δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με τον ιματισμό και τα βιολογικά υγρά παρακείμενων ή άλλων ασθενών.
 10. Ο ασθενής και οι οικείοι του επιβάλλεται να ακολουθούν τους κανόνες υγιεινής του Νοσοκομείου και να μεριμνούν για την ατομική υγιεινή τους.
 11. Δεν επιτρέπεται ο ασθενής να κάνει χρήση οινοπνευματωδών ποτών,

να παίζει τυχερά παιχνίδια, να θορυβεί ή να κάνει χρήση μουσικών οργάνων εντός του Νοσοκομείου

 1. Δεν επιτρέπεται ο ασθενής να εισέρχεται στα γραφεία των γιατρών ή

άλλων Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, στους βοηθητικούς χώρους, σε άλλους θαλάμους νοσηλείας και μάλιστα σ’ αυτούς όπου νοσηλεύονται λοιμώδη περιστατικά ή βαρέως πάσχοντες ή όπου αλλού τηρούνται όροι ασηψίας.

 1. Ο ασθενής υποχρεούται, ευθύς μετά την είσοδό του στο Νοσοκομείο, να δηλώσει στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών τον ασφαλιστικό του φορέα, εφόσον είναι ασφαλισμένος, ή ότι θα καταβάλει ο ίδιος όλες τις δαπάνες νοσηλείας του ως ιδιώτης.
 2. Ο ασθενής υποχρεούται να εφαρμόζει τις οδηγίες των ιατρών του και να εκτελεί πιστά τη φαρμακευτική αγωγή.
 3. Ο ασθενής οφείλει να λαμβάνει την παρεχόμενη από το Νοσοκομείο τροφή και απαγορεύεται η λήψη κάθε άλλης τροφής, προς αποφυγή αλλοίωσης του διαιτολογίου του, το οποίο καθορίζεται από το θεράποντα γιατρό.
 4. Ο ασθενής έχει υποχρέωση, σε περίπτωση που του χορηγηθεί γενική ή μερική νάρκωση για την πραγματοποίηση χειρουργικής επέμβασης, να υπογράψει γραπτή δήλωση συγκατάθεσης. Σε περιπτώσεις διανοητικής ανικανότητας αυτού ή σε επείγουσες καταστάσεις, όπου ο ασθενής δεν έχει επαφή με το περιβάλλον, ζητείται η συγκατάθεση του κηδεμόνα ή του πλησιέστερου συγγενή ή του προσώπου το οποίο έχει την επιμέλειά του.

 

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης ασθενή

Για να κατεβάσετε το ερωτηματολόγιο ικανοποίησης ασθενών σε μορφή doc παρακαλώ πατήστε ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ

 

Παράπονα Ασθενών

ΓραφείοΠροστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υγείας: Ισόγειο, ΓΝΑ “Λαϊκό”

Ωράριο: Καθημερινά 07:00 π.μ.- 15:00 μ.μ.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 213 2061824, 213 2061104

 

Για να κατεβάσετε την φόρμα υποβολής παραπόνων, παρακαλώ πατήστε εδώ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Γραμματεία Κέντρου Νευροενδοκρινικών Νεοπλασμάτων

Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 176, 11527, Αθήνα

Τηλ.: 2107462217

e-mail: endopf@gmail.com

 

Γραμματειακή Υποστήριξη του Κέντρου:

 • Αγγελική Καραπαναγιώτη
 • Μαρία Λεκκάκου

 

Για να κλείσετε ραντεβού με το Κέντρο Νευροενδοκρινικών Νεοπλασμάτων μπορείτε να καλέσετε στη γραμματεία του κέντρου ή στο τηλεφωνικό κέντρο ραντεβού εξωτερικών ιατρείων: 1535.

Γραμματεία: 2107462217

ΓΝΑ «Λαϊκό»: 2132060800

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διεύθυνση

Η Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, καθώς και τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία στεγάζονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αγίου Θωμά 17 στο Γουδή. Τακτικά εξωτερικά ιατρεία πραγματοποιούνται σύμφωνα με προκαθορισμένο πρόγραμμα και στο παράρτημα του ΓΝΑ «Λαϊκό» στην οδό Σεβαστουπόλεως 16, Αθήνα.

 

Για να κλείσετε ραντεβού με το Κέντρο Νευροενδοκρινικών Νεοπλασμάτων μπορείτε να καλέσετε στη γραμματεία του κέντρου ή στο τηλεφωνικό κέντρο ραντεβού εξωτερικών ιατρείων: 1535.

Γραμματεία: 2107462217

ΓΝΑ «Λαϊκό»: 2132060800

Ερευνητική δραστηριότητα-Δημοσιεύσεις

Σχετικές δημοσιεύσεις κατά την τελευταία τριετία

 1. Alexandraki KI, Kaltsatou M, Kyriakopoulos G, Mavroeidi V, Kostopoulou A, Atlan K, Theocharis S, Rindi G, Grossman AB, Grozinsky-Glasberg S, Kaltsas GA. Distinctive features of pancreatic neuroendocrine neoplasms exhibiting an increment in proliferative activity during the course of the disease. Endocrine. 2020 Nov 11. doi: 10.1007/s12020-020-02540-w.
 2. Koumarianou A, Kaltsas G. Surufatinib – a novel oral agent for neuroendocrine tumours. Nat Rev Endocrinol. 2020 Oct 30. doi: 10.1038/s41574-020-00439-0.
 3. Alexandraki KI, Kaltsas G, Grozinsky-Glasberg S, Oleinikov K, Kos-Kudła B, Kogut A, Srirajaskanthan R, Pizanias M, Poulia KA, Ferreira C, Weickert MO, Daskalakis K. The effect of prophylactic surgery in survival and HRQoL in appendiceal NEN. 2020 Oct;70(1):178-186. doi: 10.1007/s12020-020-02356-8.
 4. Tsoli M, Dimitriadis GK, Androulakis II, Kaltsas G, Grossman A. Paraneoplastic Syndromes Related to Neuroendocrine Tumors. In: Feingold KR, Anawalt B, Boyce A, Chrousos G, de Herder WW, Dungan K, Grossman A, Hershman JM, Hofland HJ, Kaltsas G, Koch C, Kopp P, Korbonits M, McLachlan R, Morley JE, New M, Purnell J, Singer F, Stratakis CA, Trence DL, Wilson DP, editors. Endotext [Internet]. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 2000–. 2020 Sep 26.
 5. Tsoli M, Spei ME, Wallin G, Kaltsas G, Daskalakis K. Association of a Palliative Surgical Approach to Stage IV Pancreatic Neuroendocrine Neoplasms with Survival: A Systematic Review and Meta-Analysis. Cancers (Basel). 2020 Aug 11;12(8):2246. doi: 10.3390/cancers12082246.
 6. Koumarianou A, Alexandraki KI, Wallin G, Kaltsas G, Daskalakis K. Pathogenesis and Clinical Management of Mesenteric Fibrosis in Small Intestinal Neuroendocine Neoplasms: A Systematic Review. J Clin Med. 2020 Jun 8;9(6):1777. doi: 10.3390/jcm9061777.
 7. Koumarianou A, Pectasides D, Koliou GA, Dionysopoulos D, Kolomodi D, Poulios C, Skondra M, Sgouros J, Pentheroudakis G, Kaltsas G, Fountzilas G. Efficacy and Safety of First-Line Everolimus Therapy Alone or in Combination with Octreotide in Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Tumors. A Hellenic Cooperative Oncology Group (HeCOG) Study. Biology (Basel). 2020 Mar 9;9(3). doi: 10.3390/biology9030051.
 8. Daskalakis K, Alexandraki KI, Kloukina I, Kassi E, Felekouras E, Xingi E, Pagakis SN, Tsolakis AV, Andreakos E, Kaltsas G, Kambas K. Increased autophagy/mitophagy levels in primary tumours of patients with pancreatic neuroendocrine neoplasms. 2020 Feb 29. doi: 10.1007/s12020-020-02228-1.
 9. Tsoli M, Alexandraki K, Xanthopoulos C, Kassi E, Kaltsas G. Medical Treatment of Gastrointestinal Neuroendocrine Neoplasms. Horm Metab Res. 2020 Feb 27. doi: 10.1055/a-1110-7251.
 10. Öberg K, Califano A, Strosberg JR, Ma S, Pape U, Bodei L, Kaltsas G, Toumpanakis C, Goldenring JR, Frilling A, Paulson S. A meta-analysis of the accuracy of a neuroendocrine tumor mRNA genomic biomarker (NETest) in blood. Ann Oncol. 2020 Feb;31(2):202-212. doi: 10.1016/j.annonc.2019.11.003.
 11. Alexandraki KI, Daskalakis K, Tsoli M, Grossman AB, Kaltsas GA. Endocrinological Toxicity Secondary to Treatment of Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Neoplasms (GEP-NENs). Trends Endocrinol Metab. 2020 Mar;31(3):239-255. doi: 10.1016/j.tem.2019.11.003.
 12. Hofland J, Kaltsas G, de Herder WW. Advances in the Diagnosis and Management of Well-Differentiated Neuroendocrine Neoplasms. Endocr Rev. 2020 Apr 1;41(2). doi: 10.1210/endrev/bnz004.
 13. Daskalakis K, Alexandraki K, Kassi E, Tsoli M, Angelousi A, Ragkousi A, Kaltsas G. The risk of lymph node metastases and their impact on survival in patients with appendiceal neuroendocrine neoplasms: a systematic review and meta-analysis of adult and paediatric patients. Endocrine. 2020 Jan;67(1):20-34. doi: 10.1007/s12020-019-02072-y.
 14. Chatzellis E, Daskalakis K, Angelousi A, Tsoli M, Alexandraki KI, Wachula E, Meirovitz A, Maimon O, Grozinsky-Glasberg S, Gross D, Kos-Kudła B, Koumarianou A, Kaltsas G. Authors’ Response to the Letter by Lamarca et al. Entitled “Temozolomide-Capecitabine Chemotherapy for Neuroendocrine Neoplasms: The Dilemma of Treatment Duration” Regarding “Activity and Safety of Standard and Prolonged Capecitabine/Temozolomide Administration in Patients with Advanced Neuroendocrine Neoplasms”. 2020;110(1-2):158-160. doi: 10.1159/000503999.
 15. Tsolakis AV, Ragkousi A, Vujasinovic M, Kaltsas G, Daskalakis K. Gastric neuroendocrine neoplasms type 1: A systematic review and meta-analysis. World J Gastroenterol. 2019 Sep 21;25(35):5376-5387. doi: 10.3748/wjg.v25.i35.5376.
 16. Daskalakis K, Tsoli M, Alexandraki KI, Angelousi A, Chatzellis E, Tsolakis AV, Karoumpalis I, Kolomodi D, Kassi E, Kaltsas G. Magnetic Resonance Imaging or Endoscopic Ultrasonography for Detection and Surveillance of Pancreatic Neuroendocrine Neoplasms in Patients with Multiple Endocrine Neoplasia Type 1? Horm Metab Res. 2019 Sep;51(9):580-585. doi: 10.1055/a-0931-7005.
 17. Angelousi A, Koffas A, Grozinsky-Glasberg S, Gertner J, Kassi E, Alexandraki K, Caplin ME, Kaltsas G, Toumpanakis C. Diagnostic and Management Challenges in Vasoactive Intestinal Peptide Secreting Tumors: A Series of 15 Patients. 2019 Aug;48(7):934-942. doi: 10.1097/MPA.0000000000001347.
 18. Daskalakis K, Tsoli M, Karapanagioti A, Chrysochoou M, Thomas D, Sougioultzis S, Karoumpalis I, Kaltsas GA, Alexandraki KI. Recurrence and metastatic potential in Type 1 gastric neuroendocrine neoplasms. Clin Endocrinol (Oxf). 2019 Oct;91(4):534-543. doi: 10.1111/cen.14055.
 19. Chatzellis E, Angelousi A, Daskalakis K, Tsoli M, Alexandraki KI, Wachuła E, Meirovitz A, Maimon O, Grozinsky-Glasberg S, Gross D, Kos-Kudła B, Koumarianou A, Kaltsas G. Activity and Safety of Standard and Prolonged Capecitabine/Temozolomide Administration in Patients with Advanced Neuroendocrine Neoplasms. 2019;109(4):333-345. doi: 10.1159/000500135.
 20. Daskalakis K, Tsoli M, Angelousi A, Kassi E, Alexandraki KI, Kolomodi D, Kaltsas G, Koumarianou A. Anti-tumour activity of everolimus and sunitinib in neuroendocrine neoplasms. Endocr Connect. 2019 Jun;8(6):641-653. doi: 10.1530/EC-19-0134.
 21. Alexandraki KI, Tsoli M, Kyriakopoulos G, Angelousi A, Nikolopoulos G, Kolomodi D, Kaltsas GA. Current concepts in the diagnosis and management of neuroendocrine neoplasms of unknown primary origin. Minerva Endocrinol. 2019 Dec;44(4):378-386. doi: 10.23736/S0391-1977.19.03012-8.
 22. Angelousi A, Kassi E, Ansari-Nasiri N, Randeva H, Kaltsas G, Chrousos G. Clock genes and cancer development in particular in endocrine tissues. Endocr Relat Cancer. 2019 Jun;26(6):R305-R317. doi: 10.1530/ERC-19-0094.
 23. Tsoli M, Chatzellis E, Koumarianou A, Kolomodi D, Kaltsas G. Current best practice in the management of neuroendocrine tumors. Ther Adv Endocrinol Metab. 2018 Oct 31;10:2042018818804698. doi:10.1177/2042018818804698.
 24. Daskalakis K, Tsoli M, Srirajaskanthan R, Chatzellis E, Alexandraki K, Angelousi A, Pizanias M, Randeva H, Kaltsas G, Weickert MO. Lung Metastases in Patients with Well-Differentiated Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Neoplasms: An Appraisal of the Validity of Thoracic Imaging Surveillance. 2019;108(4):308-316. doi: 10.1159/000497183.
 25. Alexandraki KI, Pizanias M, Uri I, Thomas D, Page T, Kolomodi D, Low CS, Adesanya O, Tsoli M, Gross DJ, Randeva H, Srirajaskanthan R, Grozinsky-Glasberg S, Kaltsas G, Weickert MO. The prognosis and management of neuroendocrine neoplasms-related metastatic bone disease: lessons from clinical practice. 2019 Jun;64(3):690-701. doi: 10.1007/s12020-019-01838-8.
 26. Jensen RT, Bodei L, Capdevila J, Couvelard A, Falconi M, Glasberg S, Kloppel G, Lamberts S, Peeters M, Rindi G, Rinke A, Rothmund M, Sundin A, Welin S, Fazio N; The ENETS 2016 Munich Advisory Board Participants; ENETS 2016 Munich Advisory Board Participants. Unmet Needs in Functional and Nonfunctional Pancreatic Neuroendocrine Neoplasms. 2019;108(1):26-36. doi: 10.1159/000494258.
 27. Daskalakis K, Chatzelis E, Tsoli M, Papadopoulou-Marketou N, Dimitriadis GK, Tsolakis AV, Kaltsas G. Endocrine paraneoplastic syndromes in patients with neuroendocrine neoplasms. 2019 May;64(2):384-392. doi: 10.1007/s12020-018-1773-3.
 28. Baudin E, Hayes AR, Scoazec JY, Filosso PL, Lim E, Kaltsas G, Frilling A, Chen J, Kos-Kudła B, Gorbunova V, Wiedenmann B, Nieveen van Dijkum E, Ćwikła JB, Falkerby J, Valle JW, Kulke MH, Caplin ME; ENETS 2016 Munich Advisory Board Participants; ENETS 2016 Munich Advisory Board Participants. Unmet Medical Needs in Pulmonary Neuroendocrine (Carcinoid) Neoplasms. 2019;108(1):7-17. doi: 10.1159/000493980..
 29. Toumpanakis C, Fazio N, Tiensuu Janson E, Hörsch D, Pascher A, Reed N, O Apos Toole D, Nieveen van Dijkum E, Partelli S, Rinke A, Kos-Kudla B, Costa F, Pape UF, Grozinsky-Glasberg S, Scoazec JY; The ENETS 2016 Munich Advisory Board Participants; ENETS 2016 Munich Advisory Board Participants. Unmet Needs in Appendiceal Neuroendocrine Neoplasms. 2019;108(1):37-44. doi: 10.1159/000493894.
 30. Ramage JK, Valle JW, Nieveen van Dijkum EJM, Sundin A, Pascher A, Couvelard A, Kloeppel G; the ENETS 2016 Munich Advisory Board Participants; ENETS 2016 Munich Advisory Board Participants. Colorectal Neuroendocrine Neoplasms: Areas of Unmet Need. 2019;108(1):45-53. doi: 10.1159/000493767..
 31. Capdevila J, Bodei L, Davies P, Gorbounova V, Jensen RT, Knigge UP, Krejs GJ, Krenning E, O’Connor JM, Peeters M, Rindi G, Salazar R, Vullierme MP, Pavel ME; ENETS 2016 Munich Advisory Board Participants; ENETS 2016 Munich Advisory Board Participants. Unmet Medical Needs in Metastatic Lung and Digestive Neuroendocrine Neoplasms. 2019;108(1):18-25. doi: 10.1159/000493319.
 32. Sorbye H, Baudin E, Borbath I, Caplin M, Chen J, Cwikla JB, Frilling A, Grossman A, Kaltsas G, Scarpa A, Welin S, Garcia-Carbonero R; ENETS 2016 Munich Advisory Board Participants. Unmet Needs in High-Grade Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Neoplasms (WHO G3). 2019;108(1):54-62. doi: 10.1159/000493318.
 33. Daskalakis K, Kaltsas G, Öberg K, Tsolakis AV. Lung Carcinoids: Long-Term Surgical Results and the Lack of Prognostic Value of Somatostatin Receptors and Other Novel Immunohistochemical Markers. 2018;107(4):355-365. doi: 10.1159/000493944.
 34. Grozinsky-Glasberg S, Alexandraki KI, Angelousi A, Chatzellis E, Sougioultzis S, Kaltsas G. Gastric Carcinoids. Endocrinol Metab Clin North Am. 2018 Sep;47(3):645-660. doi: 10.1016/j.ecl.2018.04.013.
 35. Kyriakopoulos G, Mavroeidi V, Chatzellis E, Kaltsas GA, Alexandraki KI. Histopathological, immunohistochemical, genetic and molecular markers of neuroendocrine neoplasms. Ann Transl Med. 2018 Jun;6(12):252. doi: 10.21037/atm.2018.06.27.
 36. Tsoukalas N, Baxevanos P, Aravantinou-Fatorou E, Tolia M, Galanopoulos M, Tsapakidis K, Kyrgias G, Toumpanakis C, Kaltsas G. Advances on systemic treatment for lung neuroendocrine neoplasms. Ann Transl Med. 2018 Apr;6(8):146. doi: 10.21037/atm.2018.04.03.
 37. Kanakis GA, Grimelius L, Papaioannou D, Kaltsas G, Tsolakis AV. Can insulin-like growth factor 1 (IGF-1), IGF-1 receptor connective tissue growth factor and Ki-67 labelling index have a prognostic role in pulmonary carcinoids? 2018 Apr 27;9(32):22653-22664. doi: 10.18632/oncotarget.25203.
 38. Robbins HL, Symington M, Mosterman B, Goodby J, Davies L, Dimitriadis GK, Kaltsas G, Randeva HS, Weickert MO. Supplementation of Vitamin D Deficiency in Patients with Neuroendocrine Tumors Using Over-the-Counter Vitamin D3 Preparations. Nutr Cancer. 2018 Jul;70(5):748-754. doi: 10.1080/01635581.2018.1470650.
 39. Weickert MO, Kaltsas G, Hörsch D, Lapuerta P, Pavel M, Valle JW, Caplin ME, Bergsland E, Kunz PL, Anthony LB, Grande E, Öberg K, Welin S, Lombard-Bohas C, Ramage JK, Kittur A, Yang QM, Kulke MH. Changes in Weight Associated With Telotristat Ethyl in the Treatment of Carcinoid Syndrome. Clin Ther. 2018 Jun;40(6):952-962.e2. doi: 10.1016/j.clinthera.2018.04.006..
 40. Grozinsky-Glasberg S, Kaltsas G, Kaltsatou M, Lev-Cohain N, Klimov A, Vergadis V, Uri I, Bloom AI, Gross DJ. Hepatic intra-arterial therapies in metastatic neuroendocrine tumors: lessons from clinical practice. 2018 Jun;60(3):499-509. doi: 10.1007/s12020-018-1537-0.

 

Top