Αρχική / Διαβητολογικό – Ερευνητικά Πρωτόκολλα

Διαβητολογικό – Ερευνητικά Πρωτόκολλα

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

 

Μελέτη των μεταβολών της νεύρωσης του κερατοειδούς με in Vivo Corneal Confocal Microscopy (CCM) συγκριτικά με τα αποτελέσματα βιοψίας δέρματος σε διαβητικούς ασθενείς για την πρώιμη διάγνωση, την αξιολόγηση της βαρύτητας και την παρακολούθηση της χρόνιας διαβητικής νευροπάθειας

Συσχέτιση μεταξύ της διαβητικής νευροπάθειας με βιοδείκτες.

Μελέτη της επαναληψημότητας ενός σταθερού δοκιμαστικού γεύματος στη μεταγευματική λιπαιμία.

Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, αμφιβληστροειδοπάθεια και ψυχολογικές παράμετροι.

Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, λιπώδης διήθηση του ήπατος και επιπλοκές του διαβήτη.

Η σημασία της μεταγευματικής λιπαιμίας στην καρδιακή νοσηρότητα και θνητότητα σε άτομα αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου: Μελέτη HPLS.

 

 

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Προσθήκη στην υπάρχουσα θεραπεία με ινσουλίνη. Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της από του στόματος semaglutide έναντι εικονικού φαρμάκου σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που λαμβάνουν θεραπεία με ινσουλίνη.

Τυχαιοποιημένη διπλά τυφλή ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη παράλληλων ομαδων για την αξιολόγηση καρδιαγγειακών εκβάσεων έπειτα από θεραπεία με ερτουγλιφλοζινη (MK-8835/PF-04971729) σε ασθενείς με σακχαρωδη διαβήτη Τύπου 2 και προσδιορισμένη αγγειακή νόσο.

Μη Παρεμβατική πολυκεντρική μελέτη εκτίμησης της ποιότητας ζωής και των κλινικών χαρακτηριστικών ασθενών με περιφερική αρτηριακή νόσο (ΠΑΝ) που είναι σε αγωγή με σιλοσταζόλη.

Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων, πολυκεντρική μελέτη για να καταδειχθούν οι επιδράσεις του sotagliflozin σε καρδιαγγειακά και νεφρικά συμβάντα σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου και μέτρια νεφρική δυσλειτουργία.

Top