Αρχική / Ιστορικό

Ιστορικό

Ιστορικό της Κλινικής

Η Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Ειδική Νοσολογία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1918 και εγκαταστάθηκε στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» στην Αθήνα. Το 1951 μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» (τότε ονομασία «Βασιλεύς Παύλος»), όπου και λειτουργεί μέχρι σήμερα.

Στην Κλινική διετέλεσαν Διευθυντές οι ακόλουθοι Καθηγητές:

Καθηγητής Αναστάσιος Αραβαντινός
(1918-1938)
Καθηγητής Νικόλαος Τσαμπούλας
(1949-1967)
Καθηγητής Γεώργιος Δαΐκος
(1968-1985)
Καθηγητής Παύλος Σφηκάκης
(1985-1994)
Καθηγητής Νικόλαος Κατσιλάμπρος
(1994-2007)
Καθηγητής Σπύρος Λαδάς
(2007-2013)
Καθηγητής Πέτρος Σφηκάκης
(2013-σήμερα)
Top