Αρχική / Ρευματολογικό – Διδακτορικές Διατριβές σε εξέλιξη

Ρευματολογικό – Διδακτορικές Διατριβές σε εξέλιξη

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Αρίδα Αικατερίνη: «Συγκριτική μελέτη πρώιμης αθηρωμάτωσης καρωτίδων και μηριαίων αρτηριών, αρτηριακής σκληρίας και ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας σε ομάδες πληθυσμού» Επιβλέπων Καθ. Π. Σφηκάκης

Βλαχόγιαννης Νικόλαος: «Η μετα-μεταγραφική επεξεργασία του RNA στα συστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα» Επιβλέπων Καθ. Π. Σφηκάκης

Δρόσος Γεώργιος: «Διαστρωμάτωση του καρδιαγγειακού κινδύνου σε ασθενείς με Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο και Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο»  Επιβλέπουσα Αναπλ. Καθ. Μ. Τεκτονίδου

Κεραμιώτου Κυριακή: «Η επίδραση της άσκησης  στη λειτουργικότητα του άνω άκρου, στην εκτέλεση των Δραστηριοτήτων Καθημερινής Ζωής (ΔΚΖ) και στην ποιότητα ζωής των ασθενών με Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο» Επιβλέπουσα Αναπλ. Καθ. Μ. Τεκτονίδου

Κραββαρίτη Ευρυδίκη: Επιδημιολογική μελέτη υποκλινικής αθηρωμάτωσης σε ασθενείς με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο και αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο. Επιβλέπουσα Αναπλ. Καθ. Μ. Τεκτονίδου

Κωνσταντώνης Γεώργιος: Εκτίμηση της υποκλινικής αγγειοπάθειας με τη χρήση νεώτερων μη επεμβατικών  μεθόδων αξιολόγησης αγγειακών βιοδεικτών σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2. Επιβλπέπων Αναπλ. Καθ. Κ Μακρυλάκης

Μπουρνιά Βασιλική-Καλλιόπη: «Προγνωστικοί παράγοντες στο συστηματικό σκληρόδερμα» Επιβλέπων Καθ. Π. Γ. Βλαχογιαννόπουλος (γίνεται σε συνεργασία με την κλινική και το εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας)

Παππά Μαρία: «Το κυτταρικό δίκτυο απόκρισης στη βλάβη του DNA στα συστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα και το Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο» Επιβλέπων Καθ. Π. Σφηκάκης

Πεντάζος Γεώργιος: «Ποσοτικοποίηση της υμενίτιδας με τη χρήση της μικροκυματικής ραδιομετρίας σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα: εφαρμογές στην εκτίμηση ενεργότητας νόσου και την λήψη θεραπευτικών αποφάσεων με τη χρήση μιας εύκολης, αντικειμενικής και μη-εξαρτώμενης από τον χειριστή νέας μεθόδου» Επιβλέπων Καθ. Π. Σφηκάκης

Top