Αρχική / Ασθενοκεντρική Φροντίδα

Ασθενοκεντρική Φροντίδα

Ασθενοκεντρική Φροντίδα

Η επικοινωνία ιατρού- ασθενούς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την άσκηση της ιατρικής επιστήμης και την παροχή υψηλού επιπέδου υγειονομικής περίθαλψης. Η περίθαλψη με επίκεντρο τον ασθενή αποτελεί διεθνώς την ουσιαστική έννοια της ποιότητας, αφού όλοι οι πόροι του Νοσοκομείου εστιάζουν στην ικανοποίηση των ατομικών αναγκών ισότιμα για κάθε ασθενή. Η σχέση αλληλεπίδρασης που δημιουργείται, μεταξύ φροντιστών και ασθενών, κατά αυτόν τον τρόπο, οδηγεί στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Πολιτική του Κέντρου Σπάνιων Αυτοάνοσων Ρευματικών Νοσημάτων της Α’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που στεγάζεται στο ΓΝΑ “Λαϊκό”, είναι η παροχή υψηλής ποιότητας ιατρικής περίθαλψης ισότιμα για κάθε πολίτη, με σεβασμό στις ανάγκες και στις αξίες του πολίτη- ασθενούς, στηριζόμενοι στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, μεθόδων και πρακτικών.

Για το σκοπό αυτό η συνεργασία και η συμμετοχή του ασθενή στη λήψη των θεραπευτικών αποφάσεων κρίνεται απαραίτητη και περιλαμβάνει:

  • Τη συνεχή ενημέρωσή του σχετικά με το νόσημα, τις πιθανές επιπλοκές που μπορεί να παρουσιαστούν και τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές και
  • Τον καθορισμό θεραπευτικών στόχων μετά από συγκατάθεση είτε του ιδίου του ασθενούς, είτε νόμιμου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου

Κατά αυτόν τον τρόπο ο ασθενής συμμετέχει ενεργά στη διαχείριση της νόσου του και αναπτύσσεται μια ορθή σχέση ιατρού- ασθενή, στο πλαίσιο της οποίας ο θεράπων ιατρός μπορεί και υιοθετεί μια προσωποκεντρική προσέγγιση στην αντιμετώπιση του ασθενή και των προβλημάτων του, με στόχο τη συνεχή και μακροχρόνια φροντίδα του.

Top