Αρχική / Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για σπάνια αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα ανήκει στην Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εδράζεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό»,  ένα από τα μεγαλύτερα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της Ελλάδος.

Αποτελεί ένα από τα κέντρα για την Αθήνα και το ευρύτερο Λεκανοπέδιο Αττικής και δέχεται παραπομπές ασθενών από Νοσοκομεία  και από ιδιώτες ιατρούς και από Νοσοκομεία της Περιφέρειας.

Στο Κέντρο διενεργούνται τακτικά εξωτερικά ιατρεία στο Λαϊκό Νοσοκομείο τρεις φορές εβδομαδιαίως και οι ασθενείς πέραν των προκαθορισμένων επισκέψεων έχουν άμεση πρόσβαση σε καθημερινό επίπεδο στους ιατρούς του τμήματος για τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν.

Συγκεκριμένα οι ημέρες, ώρες και ο χώρος διεξαγωγής των εξωτερικών ιατρείων περιγράφεται στον κάτωθι πίνακα:

Κλινική – Ειδικά Ιατρεία Ημέρα Ώρα Τόπος διεξαγωγής
Εξωτερικό Ιατρείο νοσημάτων συνδετικού ιστού και μυοσκελετικού συστήματος

 

Τρίτη 1100-1400 Εξωτερικό Ιατρείο Ρευματολογικού Τμήματος Ά Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, γραφείο 3 και 4, 1ος όροφος,  Γ.Ν.Α. Λαϊκό
Εξωτερικό Ιατρείο Συστηματικού Ερυθηματώδους Λύκου και Αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου

 

Πέμπτη 9-1400

 

 

Εξωτερικό Ιατρείο Ρευματολογικού Τμήματος Ά Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, 1ος όροφος, γραφείο 3 και 4, Γ.Ν.Α. Λαϊκό
Εξωτερικό Ιατρείο Σκληροδέρματος Παρασκευή 800-1000 Εξωτερικό Ιατρείο Ρευματολογικού Τμήματος Ά Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, 1ος όροφος, γραφείο  Νούμερο 3 και 4, Γ.Ν.Α. Λαϊκό
Εξωτερικό Ιατρείο νοσημάτων συνδετικού ιστού και μυοσκελετικού συστήματος Παρασκευή 1000-1400 Εξωτερικό Ιατρείο Ρευματολογικού Τμήματος Ά Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, 1ος όροφος, γραφείο  Νούμερο 3 και 4, Γ.Ν.Α. Λαϊκό
Ιατρείο παρακολούθησης/συμβουλευτικής και ερευνητικών πρωτοκόλλων Αντιφωσφολιπιδικού Συνδρόμου (πρωτοπαθές και ΣΕΛ/ΑΦΣ) Δευτέρα και Τετάρτη 1000-1400 Εργαστήριο Α’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής

 

Top