Αρχική / 4ου έτους / Αποτελέσματα τελικής γραπτής εξέτασης 7ου εξαμήνου (κανονικοί-μεταφορείς) Ιαν. 2020

Αποτελέσματα τελικής γραπτής εξέτασης 7ου εξαμήνου (κανονικοί-μεταφορείς) Ιαν. 2020

Δημοσιεύτηκε στις

Αθήνα, 18/02/2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

7ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ)

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΜ ΒΑΘΜΟΣ
1 Π.  Ε. –Ε. 201500326 Ανεπιτυχώς
2 Α. Ο.-Δ. 201600001 7 (επτά)
3 Α. Α. 201600002 7 (επτά)
4 Α. Μ. 201600004 7 (επτά)
5 Α. Θ. 201600006 6 (έξι)
6 Α. Α. 201600007 7 (επτά)
7 Α. Α. 201600008 6 (έξι)
8 Α. Α. 201600009 9 (εννέα)
9 Α. Χ.-Τ. 201600010 6 (έξι)
10 Α. Δ. 201600011 6 (έξι)
11 Α. Μ.-Μ. 201600012 7 (επτά)
12 Α. Ε. 201600013 6 (έξι)
13 Α. Α. 201600014 8 (οκτώ)
14 Α. Α. 201600015 Ανεπιτυχώς
15 Α. Ε. 201600016 9 (εννέα)
16 Α. Ι. 201600017 6 (έξι)
17 Α. Π.-Α. 201600018 8 (οκτώ)
18 Β. Ο.-Ζ. 201600019 6 (έξι)
19 Β. Μ.-Ε. 201600020 7 (επτά)
20 Γ.  Μ. 201600021 10 (δέκα)
21 Γ.  Δ. 201600023 7 (επτά)
22 Γ.  Ε. 201600024 7 (επτά)
23 Γ.  Β. 201600025 9 (εννέα)
24 Γ.  Δ. 201600026 7 (επτά)
25 Γ.  Χ. 201600027 8 (οκτώ)
26 Γ.  Α. 201600028 10 (δέκα)
27 Γ.  Γ. 201600030 7 (επτά)
28 Γ.  Π. 201600031 7 (επτά)
29 Γ.  Α. 201600033 6 (έξι)
30 Γ.  Ν. 201600034 8 (οκτώ)
31 Γ.  Γ. 201600035 7 (επτά)
32 Γ.  Α. 201600036 8 (οκτώ)
33 Δ.  Α. 201600037 8 (οκτώ)
34 Π.  Μ. 201600128 7 (επτά)
35 Χ. Π. 201600195 6 (έξι)
36 A. N. 201600198 6 (έξι)
37 R. T. 201600199 7 (επτά)
38 Α. Α. 201600200 7 (επτά)
39 Γ.  Α. 201600201 8 (οκτώ)
40 Q. M. B. A. 201600214 Ανεπιτυχώς
41 Α. Μ. 201600217 7 (επτά)
42 Α. Ε. 201600237 Ανεπιτυχώς
43 Β. Β.-Π. 201600241 Ανεπιτυχώς
44 Β. Ε.-Σ. 201600242 6 (έξι)
45 Δ.  Β. 201600244 7 (επτά)
46 Τ. Σ. 201600252 7 (επτά)
47 Π.  Η. 201600264 7 (επτά)
48 Τ.  Ι. 201600279 7 (επτά)
49 Α. Χ. 201600281 10 (δέκα)
50 Α. Χ. 201600282 Ανεπιτυχώς
51 Β. Γ. 201600283 Ανεπιτυχώς
52 Β. Μ. 201600284 7 (επτά)
53 Α. Β. 201600307 Ανεπιτυχώς
54 Β. Μ. 201600308 7 (επτά)
55 Β. Μ.-Α. 201600321 Ανεπιτυχώς
56 Α. Σ. 201700335 6 (έξι)
57 Γ.  Σ.-Α. 201700350 7 (επτά)
58 Γ.  Λ. 201700364 8 (οκτώ)
59 Β. Ι. 201800015 7 (επτά)
60 Β. Γ. 201800020 8 (οκτώ)
61 Α. Α. 201800284 6 (έξι)
62 Μ. Α. 201800323 Ανεπιτυχώς
Top