Αρχική / 4ου έτους / Ανακοίνωση αποτελεσμάτων γραπτής εξέτασης 6ου εξαμήνου (κανονικοί – μεταφορείς)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων γραπτής εξέτασης 6ου εξαμήνου (κανονικοί – μεταφορείς)

Δημοσιεύτηκε στις

Αθήνα, 24/07/2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 6ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

(ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ)

ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΜ ΒΑΘΜΟΣ
1 Γ. Ε. 201700021 8 (οκτώ)
2 Κ. Σ. 201700053 Ανεπιτυχώς
3 Κ. Γ.-Ο. 201700056 Ανεπιτυχώς
4 Κ. Ν. 201700059 8 (οκτώ)
5 Κ. Κ. 201700060 9 (εννέα)
6 Κ. Α. 201700061 7 (επτά)
7 Κ. Α. 201700062 8 (οκτώ)
8 Κ. Μ. 201700063 7 (επτά)
9 Κ. Φ.-Ε. 201700064 8 (οκτώ)
10 Κ. Τ. 201700065 10 (δέκα)
11 Κ. Π. 201700066 6 (έξι)
12 Κ. Δ. 201700067 Ανεπιτυχώς
13 Κ. Φ. 201700068 5 (πέντε)
14 Κ. Κ. 201700071 9 (εννέα)
15 Λ. Ι. 201700072 10 (δέκα)
16 Λ. Σ. 201700073 8 (οκτώ)
17 Λ. Μ.- Ε. 201700074 7 (επτά)
18 Λ. Σ. 201700077 9 (εννέα)
19 Μ. Τ. 201700078 6 (έξι)
20 Μ. Θ. 201700079 10 (δέκα)
21 Μ. Π. 201700080 9 (εννέα)
22 Μ. Ε. 201700082 9 (εννέα)
23 Μ. Ε.-Π. 201700083 9 (εννέα)
24 Μ. Κ. 201700084 8 (οκτώ)
25 Μ. Α.. 201700085 6 (έξι)
26 Μ. Δ. 201700086 7 (επτά)
27 Μ. Ε.- Μ. 201700088 7 (επτά)
28 Μ. Γ. 201700089 10 (δέκα)
29 Μ. Π. 201700091 8 (οκτώ)
30 S. E. 201700144 7 (επτά)
31 Γ. Α. 201700177 10 (δέκα)
32 Κ. Μ. 201700181 9 (εννέα)
33 Κ. Κ.-Ρ. 201700182 8 (οκτώ)
34 Κ. Θ. 201700183 9 (εννέα)
35 Κ. Ε. 201700220 5 (πέντε)
36 Κ. Ν. 201700221 6 (έξι)
37 Κ. Π. 201700241 7 (επτά)
38 Κ. Ε. 201700242 6 (έξι)
39 Κ. Α. 201700243 6 (έξι)
40 Κ. Κ. 201700265 9 (εννέα)
41 Μ. Κ. 201700267 8 (οκτώ)
42 Γ.  Κ. 201700284 8 (οκτώ)
43 Κ. Α.-Μ. 201700287 7 (επτά)
44 Κ. Γ. 201700288 7 (επτά)
45 Κ. Κ. 201700303 7 (επτά)
46 Λ. Μ. 201700305 8 (οκτώ)
47 Ν. Δ. 201700311 8 (οκτώ)
48 Μ. Ε.-Π. 201700354 9 (εννέα)
49 Μ. Φ. 201700361 8 (οκτώ)
50 Κ. Ι. 201700367 7 (επτά)
51 Θ. Α. 201900178 6 (έξι)
52 Κ. Ν. 201900179 6 (έξι)
53 Λ. Α. 201900307 8 (οκτώ)
54 Μ. Ν. 201900356 9 (εννέα)
Top