Αρχική / Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική

Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική

Το τμήμα νοσηλείας της Μονάδας Γενικής Παθολογίας βρίσκεται στον 3ο όροφο του Κτηρίου Α΄ του Γ.Ν.Α. «Λαϊκό».

Επιτελεί μείζονα ρόλο για την παροχή της ιατρονοσηλευτικής φροντίδας και το εκπαιδευτικό έργο της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής.

Με τη φροντίδα της Διοίκησης του νοσοκομείου και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Κλινική ανακαινίσθηκε πλήρως και παραδόθηκε σε λειτουργία τον Ιανουάριο 2008. Διαθέτει 38 κλίνες σε δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια νοσηλείας, όλα με τουαλέτα, ώστε να παρέχονται ανθρώπινες συνθήκες νοσηλείας στους ασθενείς.

Το τμήμα στελεχώνεται από καταρτισμένο Ιατρικό (Μέλη ΔΕΠ, Ιατρούς ΕΣΥ και Ειδικευόμενους Ιατρούς) και Νοσηλευτικό Προσωπικό και παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας.

Η στελέχωση της Α’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής σε ιατρικό προσωπικό περιλαμβάνει: 9 Πανεπιστημιακούς Iατρούς (4 Καθηγητές, 4 Αναπληρωτές Καθηγητές και 1 Επίκουρη Καθηγήτρια,) και 9 Iατρούς ΕΣΥ (4 Διευθυντές, 1 Επιμελήτρια Α΄, 2 Επιμελητές Β΄, 1 Επικουρική Ιατρούς), Παθολόγους και άλλων παθολογικών ειδικοτήτων, ώστε σε συνεργασία με τις άλλες κλινικές του νοσοκομείου να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες νοσηλείας των ασθενών της Κλινικής. Στην Κλινική επίσης εργάζονται 27 ιατροί που ασκούνται στην ειδικότητα της Παθολογίας καθώς και σε άλλες συναφείς ιατρικές ειδικότητες.

Συνεργάτες της Α’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής περιλαμβάνουν: 11 Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους και 4 Επιστημονικούς Συνεργάτες Ε.Λ.Κ.Ε.

Νοσηλεία

Στο τμήμα νοσηλεύονται ασθενείς οι οποίοι εισάγονται από το Παθολογικό Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και τα Εξωτερικό Παθολογικό Ιατρείο της Κλινικής.

Η παροχή φροντίδας αφορά ασθενείς πάσχοντες από όλο το φάσμα των εσωτερικών νοσημάτων της Γενικής Παθολογίας. Νοσηλεύονται επίσης ασθενείς με ειδικά αιματολογικά, ενδοκρινολογικά, μεταβολικά, ρευματολογικά, ενδοκρινολογικά και λοιμωξιολογικά νοσήματα οι οποίοι εισάγονται από τα αντίστοιχα Εξωτερικά Ιατρεία των διαφόρων Μονάδων της Κλινικής.

Η Κλινική εφημερεύει κάθε 4 μέρες κατά τη διάρκεια της εφημερίας του Λαϊκού νοσοκομείου. Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος κίνησης ασθενών όπως εμφανίζονται στο μηχανογραφημένο σύστημα, το έτος 2017 πραγματοποιήθηκαν από την Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική 1.937 έκτακτες, 31 ημερήσιες και 13 έκτακτες εισαγωγές ασθενών κατ’εντολή ιατρών στο χειρόγραφο εισιτήριο εισαγωγής ασθενούς.

Συμβουλευτική Ιατρική

Οι ιατροί του τμήματος προσφέρουν υπηρεσίες συμβουλευτικής εκτίμησης σε ζητήματα που άπτονται της Γενικής Παθολογίας για ασθενείς που παρακολουθούνται σε άλλες Μονάδες της Κλινικής, καθώς και σε νοσηλευόμενους ασθενείς Κλινικών και Τμημάτων άλλων ειδικοτήτων του Νοσοκομείου.

Εκπαίδευση

Σημαντικό μέρος του εκπαιδευτικού έργου της Κλινικής αναπτύσσεται στο Παθολογικό Τμήμα Νοσηλείας.

Συγκεκριμένα, η εκπαιδευτική άσκηση των Φοιτητών Ιατρικής του 4ου έτους (Σημειολογία, Διαφορική Διάγνωση) και του 6ου έτους (Παθολογία) λαμβάνει χώρα στο Παθολογικό Τμήμα Νοσηλείας, με την επιμέλεια των Μελών ΔΕΠ και των Ιατρών ΕΣΥ, καθώς και των Ειδικευομένων Ιατρών.

Στο τμήμα νοσηλείας της Μονάδας Παθολογίας εκπαιδεύονται επίσης Φοιτητές Οδοντιατρικής και Νοσηλευτικής.

Επιπλέον, το τμήμα παρέχει 14 οργανικές εκπαιδευτικές θέσεις για την Ειδικότητα της Παθολογίας.

Top